Bilaga kvävebalans

 

Negativ kvävebalans inverkan på kroppens immunsystem och avgiftningsförmåga !

Ovanstående rubrik och textcitat är ur, Medicinska uppslagsböcker och nya artiklar i ämnet.
Med tillstånd från VF-redaktionen, Tommy Jansson 030807.
Samt efterdiskussion - juli 2003. Reviderad 06-04-10 (03-12-07)
Av Thorleif Sand (Original = n-balans.html, ordbehandlad med StarOffice7)

KVÄVBALANSEN, viktigt för både inre och yttre miljön!

Textcitat ur Nationalencyklopedin

1. kvävebalans

kvävebalans, skillnaden mellan intaget av kväve via kosten och kväveförlusterna via olika utsöndringsvägar bl.a. urin, avföring, svett samt genom hud- och håravfall. Läs mer...
Källa: Nationalencyklopedin.

2. kvävebalans

kvävebalans, i ett ekosystem skillnaden mellan tillförsel och bortförsel av kväve. Läs mer...
Källa: Nationalencyklopedin.

Om KVÄVEBALANS, ur:

Medicinsk Fysiologi, av Åke C Hjalmarsson
Andra upplagan 1979
Produktion 1974, 1979 Liber Läromedel Stockholm
ISBN 91-40-11014-1
Liber Tryckeri Stockholm 1980

Sidan36 säger :

Proteinmetabolism (=nedbrytning av protein). Kroppens protein omsätts kontinuerligt och förlust av kvävehaltiga produkter, huvudsakligen via urinen, måste ersättas. Om födointaget av proteiner och aminosyror är lika stor som utsöndringen av kväveföreningar säger man att kroppen befinner sig i kvävebalans. Om intaget är större än förlusten kallas detta positiv kvävebalans, och omvänt negativ kvävebalans.
Vid svält sker under inverkan av glykocortikoider nedbrytning av protein i skelettmuskler. Hjärta och hjärna skonas från sådan nedbrytning, varför man vid svält blir muskelsvag men ej råkar i hjärtsvikt eller får nedsatt hjärnfunktion. Protein från muskler bryts där ned till aminosyror och dessa transporteras till levern för att sedan omvandlas till glykos (glykoneogenes). C:a 200 g socker behöver tillföras kroppen per dygn för att man inte p.g.a. glykosbrist måste bryta ned muskelproteiner.
Hjärnan måste tillföras glykos även under svält, då fettsyror ej kan förbrännas.
(Slut citat ur boken).

Utkast och diskussionsunderlag, av Thorleif Sand.

Negativ kvävestatus inverkan på kroppens immunsystem och avgiftningsförmåga.

Läkemedelsföretaget Recip säger att två proteiner behövs för att njurarna skall kunna avgifta kroppen !
Dessa två aminosyror är enligt Recip AB följande:
Histidin och tyrosin behövs speciellt för personer med dåligt fungerande njurar.
Aminosyror behövs för att kroppen skall kunna bilda äggviteämnen (proteiner).
Se länk, om aminosyror, Recip AB>
http://www.recip.se/faq.asp?FaqGrp=20

Miljögifter och läkemedel ger negativ kvävestatus !

Hypoteser från Thorleif (som ingen har motsagt tidigare), men vem vet ?


I FASS står det om negativ kvävestatus, som kan orsakas av läkemedlet Florinef®. Man kan även få kaliumbrist (se nedan min hypotes att kalium behövs
för magsyratillverkning) !


För oss som bara pratat om alkalitillskott tidigare var det en Aha-upplevelse då jag för ett tag sedan såg följande i min Medicinska bok (ref. ovan):
Kväve (N2) är kroppen buffert mot H-joner (läs försurning).
Där föll hypotesen på plats om texten i FASS Florinef, och mitt
A4-inlägg om hur gifter stressar oss
Salt ger OHÄLSA!


Och enligt dietisten (förra veckan) så beror min kraftiga
viktminskning troligen på att kroppen tar av musklerna för att få
tillgång till livsviktigt protein, med dess Kväveinnehåll !

Vi ska inte endast prata om VAD VI ÄTER !,
utan mer prata om hur mycket (eller rättare sagt hur lite), vi
tillgodogör ur maten vi äter !

Enzymer hjälper först då det finns tillräckligt med magsyra !

Detta är Originaltext, hämtad ur SVENSKA FARMAKOPÉN 1925
Se originaltexten på ->
Kan PEM orsaka de moderna sjukdomarna ?

Samt om hur amalgam förstör chansen till magsyra-, och B12-tillverkning !
Detta ser vi på följande länk :
Magnetfält ökar amalgamutsöndringen som ger kronisk brist på magsyra
och vitamin B12 ; ->
Magnetfält ökar amalgamutsöndringen som ger kronisk brist på magsyra och vitamin B12!


SLUTLIGEN :
Det kan knappast vara en tillfällighet att läkemedelsindustrin nu gör
nya läkemedel med proteiner !!!
Se här några länkar ur Ny Teknik:

Amersham bygger ut proteinforskningen [030827, 00:00]

Proteinchip ska hitta cancer [031128, 08:22]

http://www.nyteknik.se/pub/ipsart.asp?art_id=29708

Genfynd banar väg för nya läkemedel [030903, 00:00]

Vänligen
Thorleif Sand


Diskussion från Hg-listan om kväve och försurning!

From: Matti Wirmaneva, (Finland)

To: <Hg-listan@kvicksilver.org>

Sent: Tuesday, September 02, 2003 7:47 PM

Subject: Re: [Hg-listan] Kvävebrist och försurning !

>Hej,

Jag tycker att det viktigaste orsak till brist på magsyre är för sakta
förnyandet av magslemhinnans epitelceller. Det kan huvudsakligen vara
beroende brist på zink och B12 -vitamin. Varjefall dom är de viktigaste
som behövs med de snabbt delande celler.

Brist på kväve, som sådan, kan inte vara orsak till försurning. Det är snabbare tvärtom.

Matti Wirmaneva, (Finland)
*******************************

 

Svar från Thorleif:

Hej !

Du säger att "Brist på kväve, som sådan, kan inte vara orsak till försurning."

Då säger du emot läroböckerna.......! Varför ? Har Du andra uppgifter ?

Men LÄROBOKEN, säger att aminogrupper (NH2) kan upptaga H+ joner(sidan 234) !

Här är data om boken:

Medicinsk Fysiologi, av Åke C Hjalmarsson
Andra upplagan 1979
Produktion 1974, 1979 Liber Läromedel Stockholm
ISBN 91-40-11014-1
Liber Tryckeri Stockholm 1980

Sidan36 säger :

Proteinmetabolism (=nedbrytning av protein). Kroppens protein omsätts kontinuerligt och förlust av kvävehaltiga produkter, huvudsakligen via urinen, måste ersättas. Om födointaget av proteiner och aminosyror är lika stor som utsöndringen av kväveföreningar säger man att kroppen befinner sig i kvävebalans. Om intaget är större än förlusten kallas detta positiv kvävebalans, och omvänt negativ kvävebalans. (Slut citat ur boken)

Man kissar ju normalt ut ammoniak och därmed blir man av med en försurande Vätejon (proton ).
Här kommer punkt för punk vad som verkar ske......

Många amalgampatienter har under lång tid haft magkatarr och fått magsyradämpande medel (Antacida) ! Detta bevisar läkartidningen, se referens 4 på -

Magnetfält ökar amalgamutsöndringen som ger kronisk brist på magsyra och vitamin B12!

I detta dokument finns även (den ännu icke motsagda) hypotesen om magsyrabrist p.g.a. kvicksilver ! (inknappat av Eva Bladh, som skrivit boken Tarmhälsa.)

Och då får vi ingen fullständig Proteinmetabolism, som vi så väl behöver !
Se originaltext, hämtad ur SVENSKA FARMAKOPÉN 1925
Här kommer den riktiga länken ->
Kan PEM orsaka de moderna sjukdomarna ?

Då får vi bl.a. negativ kvävestatus (p.g.a. proteinbrist) !

Då minskar förmågan till att kissa ut överskott på försurande vätejoner !

Vänligen bemöt detta !

Är det något som är inkorrekt så säg till !

Hälsningar

/Thorleif

----- Original Mesige -----
__________________________________________________
> För mer information om Hg(kvicksilver)listan
http://www.kvicksilver.org/e-lista/hg-lista.html

__________________________________________________

För mer information om Hg(kvicksilver)listan

http://www.kvicksilver.org/e-lista/hg-lista.html

Nästa sida (no-brist)

 

Att även cancersjuka människor är försurade, och saknar alkalier går att läsa på :
http://www.alkalizeforhealth.net/cancerselftreatment.htm#prevention

Mera på min hemsida:

Försurad hjärna ger lågt IQ ! (Dum i huvudet av mobilen!)
Mineralsyror och joner
OH-radikaler är viktiga för miljön
Miljöstress och "saltförgiftning"

 

 

Detta är en del av sammanställningen om "Biologiska effekter av miljögifter, samt radio- och mikrovågor" av Thorleif Sand, som har arbetat med kommersiell kommunikationsradio, radiosystem samt mikro- och minidatorer i mer än 20 år.

 

Åter till startsidan
Till Agenda 59
Till Agenda 60
Välkommen och tyck till via e-post
© www.malfall.se 1998 - 2006