KVÄVEOXID och hälsa

 

Kväveoxid är viktigt för hälsan !

Textcitat ur Ny Teknik (2000-04-05)
Samt efterdiskussion (juli 2003. Reviderad 2003-12-07)
Av Thorleif Sand (Original = no-brist.html)

Textcitat ur Ny Teknik (2000-04-05, se länk nedan).

Nobelpristagares huvudvärkstablett hjälper rökare

1998 års nobelpris i medicin gick till professorerna Louis J Ignarro, Robert F Furchgott och Ferid Murad från UCLA i Los Angeles för deras banbrytande upptäckter kring kväveoxidens välgörande förmåga vid en mängd sjukdomstillstånd. Det har visat sig att kväveoxid minskar åderförkalkning i kranskärlen, är verksamt mot luftrörsproblem och astma, mot högt blodtryck, inkontinens, psoriasis, glaukom, ja till och med mot Alzheimers sjukdom. Dessutom anses kväveoxiden kunna minska - om än ej helt hejda - de skador som rökning ger upphov till.

Nobelpristagares huvudvärkstablett hjälper rökare [000405, 14:00]

Slut citat ur Ny Teknik !

Kvävestatus är en viktig markör vid olika sjukdomar !

Här kommer ytterligare inlägg om kvävets betydelse för hälsan.
Jag önskar att kunniga kan svara på frågorna i slutet !!!

I nya numret av:
Illustrerad Vetenskap Nr13-2003_9/9-29/9, finns denna rubrik :
En snabb pust ställer diagnosen
Se länk
www.illvet.com

Underrubriken har följande lydelse :
Ett snabbt test av patientens andedräkt. Det blir i framtiden allt läkarna behöver för att ställa diagnos på såväl infektionssjukdomar typ förkylningar som till exempel Alzheimers.

I texten berättas om hur viktig KVÄVET (i form av kväveoxid NO) är för att immunsystemet skall kunna bekämpa bakterier och giftämnen.

Följande vetenskapligt underlag finns :

Först från universitet i Maine
http://www.umaine.edu/research/UMTBreath.htm (NO detektion)

http://www.chemsoc.org/chembytes/ezine/2003/houtman_jan03.htm (Generelt)

http://www.esa.int/export/esaHS/ESACGJZ84UC_research_0.html (Rumfart)

Diskussionsunderlag , av Thorleif Sand.

Detta bekräftar vad FASS säger om negativ kvävestatus, och att det verkar man ha, i detta fallet, efter en långvarig "förgiftning" av läkemedlet Florinef !

Det kan tilläggas att lustgas är en kväveoxid (N20) !

Kvävebrist får man av proteinbrist (enligt min dietist ) !
Skulle vilja fråga de lärda om någon av er kan ge svar på det, samt:
Hur mäter man det ? (Är det enkelt.)

  1. Kan man även se brist på vissa viktiga enskilda aminosyror ?

  2. Kan lustgas vara lindring för att minska förgiftningssymtom ?
    Viktig frågeställning om man som kemikalieförgiftad elöverkänslig skulle hamna på sjukhus!

För egen del verkar jag bl.a. ha brist på aminosyran Lysin !
Detta bekräftades genom symtombeskrivning ur Peter Wilhelmssons bok.
Denna märkliga molekyl Lysin, uppträder inte som en aminosyra, utan mera som en alkaloid. Detta eftersom Lysin uppträder som en katjon då den t.ex. binder sig till klor eller ättiksyra.)

Vänligen/
Thorleif Sand

Se även -> Kvävebalans för hälsan (n-balans.html)

 

Mera på min hemsida:

Försurad hjärna ger lågt IQ ! (Dum i huvudet av mobilen!)
Mineralsyror och joner
OH-radikaler är viktiga för miljön
Miljöstress och "saltförgiftning"


 

Detta är en del av sammanställningen om "Biologiska effekter av miljögifter, samt radio- och mikrovågor" av Thorleif Sand, som har arbetat med kommersiell kommunikationsradio, radiosystem samt mikro- och minidatorer i mer än 20 år.

 

Åter till startsidan
Till Agenda 59
Till Agenda 60
Välkommen och tyck till via e-post
© www.malfall.se 1998 - 2006