Natriumklorid ger ohälsa!


Salt ger OHÄLSA !

Sammanställning av Thorleif Sand,
samt reflexion efter referenserna.
Upplagd 2003. Reviderad 07-02-15 (05-11-24)
Idé & Copyright © 1995 - 2007, Thorleif Sand - www.malfall.se med undantag av citerade texter.

Syftet med detta dokument är att använda traditionella (medicinska och vetenskapliga) kunskaper, för att förstå de många negativa hälsoeffekter orsakad av salt (=koksalt, natriumklorid, havssalt eller bergssalt)!
Det är intressant hur jag får mer och mer vetenskapliga bevis för att ”Salt ger OHÄLSA”, som man redan kände till på 30-talet....

1. Citat ur olika vetenskapliga studier (tidningar & böcker).

Dr Fedon Linberg skriver om salt
Källa: Hemmets Veckotidning nr 46/2005, sidan 90

Mindre salt och mer kalium hjälper hjärtat!

Salt nämns ofta som en orsak till högt blodtryck. För mycket salt påverkar produktionen av hormonet aldosteron och kortisol i binjurarna. Njurarna behåller mer vätska och kroppen gör sig istället av med kalium. Eftersom kalium är blodtryckssänkande höjer saltet trycket........
Utöver salt finns det en stark koppling mellan socker, stärkelse och högt blodtryck.

Dr Fedon Linberg skriver mer om snabba kolhydrater i sin bok ”GI metoden

Slut citat ur Hemmets Veckotidning.

Nedan kan du läsa;
Dr Jarvis, skriver i hur viktigt det är med
kalium - natriumbalansen.

Redan 1933 kunde man i läkarböcker läsa om hur skadligt det var med salt och kolhydrater. Man kallade det för, Specialämnessvält och materialhunger

Meta-analys: kaliumtillskott sänker högt blodtryck

En meta-analys som omfattar 33 randomiserade kontrollerade undersökningar med tillsammans mer än 2 600 deltagare tyder på att lågt kaliumintag kan spela en viktig roll för uppkomsten av högt blodtryck.
Kaliumtillskott bör övervägas för att förebygga och behandla hypertoni, särskilt för dem som inte kan minska sitt intag av natrium, konkluderar forskarna som gjort analysen.

Enligt analysen kan kaliumtillskott sänka det systoliska blodtrycket med i genomsnitt 3,11 mm Hg och det diastoliska med 1,97 mm Hg.
JAMA 1997; 277: 1624-32.

Denna text ovan, gick att läsa under KORTKLIPPT (sid 2386) i
LÄKARTIDNINGEN • VOLYM 94 • NR 25 • 1997

Text som bl.a. är presenterad i tidningen Råd & Rön, 7 juni 2005

För mycket salt i färdigmat

6 000 svenskar skulle inte dö av stroke eller hjärtinfarkt varje år, om vi åt hälften så mycket salt.

Vi bör inte äta mer än högst 5-6 gram salt per dag, om vi ska hålla oss friska och leva länge. Om vi har ett högre saltintag ökar risken för högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar som vi  kan dö i förtid av.
Många av oss äter alldeles för mycket salt

Studie gjord av professor Lena Hulthén, Göteborgs universitet och presenterades vid ett seminarium ...
www.radron.se/templates/news____5569.asp

Undersökningen påvisade att det är mat som innehåller mycket salt som vi skall undvika, såsom bröd (köpt matbröd innehåller mycket salt), samt snabbmat och charkvaror.

Text ur, Svenska Dagbladet 2004-07-22

Salt ökar risken för hjärtinfarkt !

Visst spelar saltet en viktig roll för att få förhöjt blodtryck. Det är svaret på en decennielång hälsodispyt visar en ny stor utvärdering. Ju mindre salt, desto större effekt för att minska risken för slaganfall, hjärtattacker och hjärtsvikt är budskapet.
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_7866594.asp

Det för många förmodligen uppseendeväckande slutsatsen drar en forskargrupp vid det berömda Cochrane-biblioteket, det ledande internationella nätverk som utvärderar internationell medicinsk forskning.
Slut citat ur Svenska Dagbladet

Vid stress produceras ofta för mycket aldosteron. Då kvarhålls mera salt i kroppen (natriumretention) och blodtrycket stiger. [Ref. 2, sidan 128.

Det finns även mycket om detta i boken Medicinsk fysiologi. [Ref. 4 sidan 217, 227, 183, 104 & 226]

I boken NATURLIGA LÄKEMEDEL,
skriver dr Norman Shealy följande om natriumklorid:

Salt har sedan långt tillbaka varit en värdefull handelsvara......
Många tillsätter det till maten, men faktum är att vi får tillräckligt med salt , eller natriumklorid, naturligt utan att behöva göra detta [Ref. 21, sidan 206].

Men mest skriver han om hur vi skall behålla hälsan, och hur viktigt det är att vi dricker tillräckligt med vatten, men då skriver han;

VARNING
Mineralvatten på flaska kan innehålla mycket natrium [Ref. 21, sidan 103].

Slut citat ur boken NATURLIGA LÄKEMEDEL, av dr Shealy.

Att salt ger ohälsa skrev Einar Sjövall redan om 1933, i en bok i Albert Bonniers serie
MEDICINSKT FOLKBIBLIOTEK [Ref 13]
Boken heter
HUR SJUKDOMMAR UPPSTÅR OCH YTRRAR SIG

Text från sidan 34

Specialämnessvält

I första hand hava dessa sjukdomar ställts i beroende av kostens otillräcklighet överhuvud;
den kost, vid vilken de uppträdde, var rik på koksalt och vatten samt på kolhydrater, men synnerligen fattig på alla övriga erforderliga näringsämnen.

Från sidan 33. läser man att det är:
ej blott en energihunger, utan även en materialhunger, en brist på nödvändiga ämnen för återuppbyggnad, inträder, så inställer sig förr eller senare sjukliga symtom, och till sist är själva livet allvarligt hotat. Detta har man länge haft kännedom om, genom hungerdistrikt, i Ryssland, Indien och Japan.

Sidan 34 :
Det är icke ännu fullt utrönt, hur ofta en sådan specialämneshunger genom undermåliga äggviteämnen (proteiner) föreligger.
Slut citat ur bok från 1933.

Socialstyrelsen skriver om Protein och Energiundernäring (PEM) (Protein- & Energy Malnutrition) Se min sammanställning PEM.
SoS-rapport 2000:11 (203 sidor)
Näringsproblem i vård och omsorg
Prevention och behandling

Dr Jarvis, skriver i boken FOLKMEDICIN.
De som har högt blodtryck bör ransonera på salt [Ref. 11, sidan 74]
Slut citat ur FOLKMEDICIN, referens 11.

Nedanstående text var rubriken på en artikeln i,
Aftonbladet 13/7-03

"Farmor giftmördade barnbarn", med natrium-klorid !

Farmor ska i smyg ha hällt två koppar salt i barnbarnets vällingpulver. Ovetande rörde barnets mor ihop den dödliga vällingen och gav den till det fem veckor gamla barnet. Den lilla flickan drabbades av kramper och avled. Dödsorsaken fastställdes senare till uppsvälld hjärna, orsakad av en kraftig överdos av natrium.
Länk ->
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,330894,00.html

Slut citat ur Aftonbladet

Koksaltförgiftning kände man till redan på 30-talet !

Detta går att läsa på min hemsida:
Gerson-diet = salt-FRI diet, [Pdf-dokument, 135 kB]
Dr Gerson kom fram till att personer med t.ex. migrän blev friska med en saltfri diet – Gerson-diet.

Slut citat ur texten om Dr Gersons saltfria diet

LIVSMEDELSVERKET skriver om natriuminnehåll

De vanligaste källorna (exklusive salt tillsatt vid matbordet m. m.) enligt undersökningen Riksmaten är 1997-98.
32% Kött, fågel och korv
11% Matbröd
8% Fisk och skaldjur
8% Potatis (som har saltats = Thorleif kommentar)

LIVSMEDELSVERKET skriver om natriuminnehåll

Se en tabell över de vanligaste livsmedlens natriuminnehåll (gram/100 gram).
NATRIUMINNEHÅLL

Slut citat från LIVSMEDELSVERKET

Dr Jarvis, skriver i hur viktigt det är med kalium - natriumbalansen.

Alla som vill få ut det mesta möjliga av livet, måste lära sig att kontrollera sin egen kalium - natriumbalans.
Kroppen själv är ju delvis sammansatt av mineraler, och
därför bör man intressera sig för detta.
Man kan lära sig vilka mineraler, som kroppen behöver genom att känna efter hur man känner sig under dagens lopp.
Känner man sig inte riktigt bra, bör man tillföra kroppen de felande mineralerna för att få den på rätt köl igen [Ref. 11, sidan 86-87].
I kapitel 8,
ANVÄNDNING AV KALIUM (kan vi läsa)
De olika medikamenter som folkmedicinen föreskriver är bara olika sätt att tillföra kroppen kalium. Gröna blad ,plantor, knoppar, bark, frukt från vinrankor och äppelträd, alltsammans är kaliumkällor.
Både hos människor och djur kräver kroppen kalium, och gör sitt yttersta för att för att skaffa det. [Ref. 11, sidan 57-].

Slut citat ur FOLKMEDICIN, referens 11.

Läkaren Mathias Raths informerar om följande på sin hemsida.
Man vet att :
"In the cells, potassium to sodium ratio is about 10 times !"

Jag översätter;
Vilket betyder att det intracellulära kalium- till natrium-förhållandet normalt är 10 till 1, d.v.s. endast 10% natrium! Men i cancerceller är det natriumöverskott (= "kaliumbrist"), eftersom det kan vara så mycket som 25% natrium!
Se mera på läkaren Mathias Raths hemsida (han anses vara Linus Pauling´s efterträdare):
http://www.alkalizeforhealth.net/freshjuices.htm#potassium

Slut citat ur ”alkalizeforhealth.net”

En reflexion och diskussionsunderlag kommer efter referenserna.
Referenser:


01.

Vitaminrevolutionen, av läkaren och forskaren Dr Knut T. Flytlie.
Wahlström och Widstrand. ISBN 91-46-17295-5.
Här finns uppgifter om hur otroligt höga doser som kan intas !


02.

Naturvägen till hälsa, ISBN 91-7338-000-8, tryckt 1974.
Denna bok som har sammanställts av Roald Sköld och baseras på 100-tals vetenskapliga studier om vitaminer och mineraler
Boken är en enda lång (lite svårsmält) sammanställning av vetenskapliga referenser. De flesta kunskaper om vitaminernas och mineralernas betydelse för hälsan och nervsystemet. Samt hur viktigt det är att behålla balansen med t.ex. B-vitaminer. Olämpliga tillsatser (i bl.a. mjöl) och tillskott ger ohälsoproblem.

03.

Läkarboken, Bokförlaget Forum 1977. ISBN91-06592-0
Modern uppslagsbok i hälso- och sjukvård
Här berättas det följande om dialyspatienter med värk (sidan 215);
"Smärtor kan man som regel effektivt påverka genom att alkalisera dialysvätskan."

04.

Medicinsk fysiologi, av Åke C Hjalmarson. Andra upplagan 1979
Produktion 1974, 1979 Liber Läromedel Stockholm
ISBN 91-40-110114-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

05.

Basallergiboken, "Nu räcker det", av Ursula Jonson
Matallergier kan uppstå då man saknar magsyra (som behövs för att alkalierna skall tas upp av kroppen).

06.

DAGENS MEDICIN, Nr 1-3 Tisdag 15 januari 2002 säger följande :
C-vitamin öppnar vägen till hjärnan
FARMAKOLOGI

Ett tillägg av C-vitamin till läkemedel för behandling av sjukdomar i hjärnan gör att dessa läkemedel lättare kan passera blod-hjärnbarriären. Det visar en studie som presenteras i tidskriften Journal of Medicinal Chemistry.

08.

Vitaminbibeln, av Earl Mindel, Pharm.B, R.Ph., Ph.D.
1989 Aldebaran Förlag AB, Malmö. Femte tryckningen Juni 2000.
ISBN 91-87472-15-5

11.

FOLKMEDICIN, av läkaren och Medicine doktor D.C. Jarvis (1881-1945)
Tryckt 1988 hos Bohuslänningens boktryckeri i Uddevalla
Zindermans. ISBN 91 5280 4631
Bokens undertitel: Vägen till hälsa genom honung och äppelcidervinäger.
Sammanställarens kommentarer:
Denna underrubrik beskrivs mera ingående (bl.a. sidan 77-), äppelcidervinäger hjälper upp en kaliumbrist.
11a) Förhållandet mellan kalium och slem (sidan 77-79).
Där beskrivs att kalium och natrium binder vatten.
Vid kaliumbrist så klarar inte njurarna av att utsöndra slaggprodukter, och då tvingas kroppen att ta till andra utvägar.
11b) Rinnande ögon och våta näsborrar hos nötkreatur orsakades av kaliumbrist, och botas med äppelcidervinäger över 2 av dagsransonerna.
"Den enda logiska förklaringen var att bristen på kalium i dagsransonerna hade gjort det omöjligt för korna att tillgodogöra sig fuktigheten. Utflödet i ögon, näsa och hals var det omedelbara medlet att bli fri från vattnet i kroppen. Tillägget av det nödvändiga kaliumet i kosten satte igång dehydreringsprocessen. Nu var det slut med överskottet på slem, och fuktighetsförhållandet i kroppen blev normalt.
11c)
Med ovanstående text i tankarna botade läkaren Jarvis andra patienter (=människor).
Näsdropp:
"Med en grundligare kunskap om kalium är det inte svårt att finna förbindelsen mellan det och näsdropp. Då kalium drar till sig fuktighet och drar bort det ur kroppen via njurarna, har det kraft att neutralisera näsdroppet på ett naturligt sätt. Om man samtidigt säger åt patienten att undvika vetemat och ersätta det med råg- och majsmat......."

12.

Om näring och kosttillskott.
Kunskapen som kan rädda Ditt och dina käras liv.
Av läkaren Joe Wallach, som nominerades till nobellpriset 1991.

Kommentar: Han var först veterinär och lärde sig att man måste ge djuren kosttillskott (vitaminer och mineraler) för att det skall vara lönsamt med djuruppfödning.

Citat: ”Under en period av 12 år gjorde jag 17500 obduktioner på 445 olika djurarter och 3000 människor som bodde nära zoo och utsattes för samma luftföroreningar. Det jag kom fram till är detta; i varje djur och människa som dör av s.k. naturliga orsaker dör av näringsbrist. Är inte detta fantastiskt? Alla dör av näringsbrist och vi kan dokumentera det genom obduktionen både kemiskt och biokemiskt och genom det jag såg själv etc. Jag skrev 15 vetenskapliga artiklar, medarbetade i 8 böcker och skrev en själv i undervisningssyfte. Jag var med i tv, jag förekom i 1700 olika tidningsartiklar, jag medverkade i magasin, massor av lokala TV-program, men ingen var intresserad av näring på 60-talet. Då satte jag mig på skolbänken igen och blev läkare. Nu kunde jag använda mig av allt jag lärt mig på veterinärsutbildningen och mina människopatienter. Till min förtjusning fungerade det. Om ni bara tar till er 10 % av det jag skrivit kommer det att bespara er en hel del elände och mycket pengar. Det kommer att ge er ytterligare många friska år i ert liv. Människans genetiska potential är att hon kan leva tills hon är 130 – 140 år!”

13

HUR SJUKDOMMAR UPPSTÅR OCH YTRRAR SIG
av Einar Sjövall
En bok i Albert Bonniers serie
MEDICINSKT FOLKBIBLIOTEK
Under medverkan av professorerna
Gösta Forsell, Patrik Haglund och Einar Hammarsten.
Redigerat av professor Gunnar Holmgren
ALB. BONNIERS BOKTRYCCKERI 1933

20.

Farmakologi, av Håkan Rydin och Berit Magaard För grund och vidareutbildning av sjuksköterskor samt, annan medicinsk och högskoleutbildning. Liber Läromedel Stockholm 1979 . ISBN 91-40-10199-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Esselte, Hertzog, Nacka 1979 797057

21.

Illustrerad uppslagsbok om
NATURLIGA LÄKEMEDEL, ISBN 3-8290-4686-3 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Redaktionsledning C. Norman Shealy M.D., Ph.D. & Julia McCutchen
Originaltitel: The Illustrated Encyclopedia of Healing Remedies

25.

Reviderad 05-03-01


Texten här nedan av Thorleif Sand, får endast ses som ett utkast och underlag för vidare diskussion!
Texten skall inte ses som en metod att ställa diagnos eller behandla sjukdom.

2. Utkast och diskussionsunderlag!

Den som läst de ovanstående dokument inser nog att vi inte "dör direkt" av salt (läs natriumklorid) men att en mäng olika symtom uppstår p.g.a. kronisk förgiftning!
Som medicine doktor Jarvis skrev så är det viktigt att vid ohälsa kontrollera sin kalium-natriumbalans.
Hur tror du din kalium-natriumbalans påverkas av allt salt (läs koksalt eller natrimklorid) vi får i oss!
Se referens 1, samt texten nedan.

3. Nominerades till Nobelpriset.

Dr Joel D. Wallach, har forskat på miljöförgiftade djur och människor, och nominerades till Nobelpriset i medicin 1991, samt är expert på näringslära. Han har skrivit 75 vetenskapliga artiklar och 8 läroböcker. Han summerar med följande: ”Under en period på 12 år gjorde jag 17500 obduktioner på djur och 3500 människor. Vad jag fann var följande: Varje människa och varje djur som dog av naturliga orsaker dog av näringsbrister.”

Djuren och människorna obducerades av Wallach på uppdrag av NIH (National Health Institute), och han skulle i synnerhet leta efter djur (från de zoologiska trädgårdarna) som var extra känsliga för miljögifter. Både djuren och människorna hade levt i miljöbelastade storstadsmiljöer i USA.


4. Se till skadeverkningar av,
All denna "Summa-stress" (interaktion), som långsiktigt kan ge följande

Natrium-salter "spär på", stressrelaterad kaliumbrist genom att det är en kaliumantagonist (Referens 2 och 3)


Referens i FASS (Florinef):

     obalans mellan kalium och natrium eller kaliumbrist (natriumöverskott p.g.a. natriumretention). Kan bl.a. visa sig genom olika värktillstånd eller svullenhet (plufsig), då natrium lär binda 30 gånger sin egen vikt med vatten.
     negativ kvävestatus (Se även -> Kvävebalans för hälsan (n-balans.html)
     "Intrakraniell hypertension" (Ur FASSS – Florinef)

    Socker, är ett annat sätt för kroppen att neutralisera försurning (=överskott av försurande H-joner).! Det är sockermolekylens OH-radikaler som kan neutralisera överskott av försurande H-joner till vatten !!!

    Se även :

Det går inte utesluta att modern utbrändhet beror på alkalopeni (=pseudoacidos), bl.a. då, intracellulär kalium och/eller magnesiumbrist, i kombination med negativ kvävestatus.
Varför gav Tv-veterinären kaliumtillskott åt den orkeslösa (läs "utbrända") katten ?

Se även det miljöcertifierade läkemedelsföretaget Recip AB, och länk till deras Magnesium information. ->
http://www.recip.se/faq.asp?FaqGrp=5


Kan min svåra elöverkänslighet med värk (som liknar fibromyalgi), bero på för lite kalium i förhållande till natrium, samt alkalopeni ? Kaliumbrist ger enligt FASS98 (Florinef) en "Intrakraniell hypertension" !

Jag själv har fått mer ont i njurarna av :
- saltrik mat, t.ex. räkor(=färska saltade) men inte frysta(=lättsaltade), samt
- C-vitamin (läs Natriumaskorbat).
Men med kalium-askorbat sker det omvända. d.v.s. smärta, bl.a. p.g.a. svullna njurar upphör. Den tredubbla dosen askorbinsyra bundet till kalium tål jag mycket väl !!!
Min försurning förvärras av kemikalie- och mikrovågspåverkan, vilket ger snuva, urin och avföring med lågt pH-värde !
Den bidragande orsaken till detta är min kemiska förgiftning (troligen p.g.a. "försurande" flamskyddsmedel, i kombination med negativ kvävestatus - se FASS98-Florinef).

5. Flamskyddsmedlen (klor & brom) !

Dessa bildar salter med kroppens nyttiga mineraler (läs alkalier), och stjäl därmed dessa (="stress").

...........
Eftersom sköldkörteln hjälper till att lagra jod från blodet som passerar var sjuttonde minut, kan det också förlora detta lager. Detta händer om vi dricker vatten tillsatt med klor eller använder för mycket natriumklorid, som vi i dagligt tal kallar för bordsalt.
Slut citat ur boken FOLKMEDICIN, referens 1.

 Läs mera på Flamskyddsmedel & oorganisk kemi.

Där finns information om hur klor och brom är "antagonister" till livsviktiga ämnen.

6. Tillskott av kalium och magnesium !

Tillskott av organokkemiskt bundet kalium och magnesium är viktigt ! Det är endast då dessa kan fungera som "miljö-lastbilar" för mineralsyrornas anjoner. Tillskott av kaliumklorid innehåller ju redan "miljögiftet" klor (=miljö-lastbilen -kalium- är redan fullastad, och kan inte lasta mera).

Ta även ett homeopatiskt kombinationspreparat av de 12 vävnadssalterna, för att hjälpa kroppen att acceptera och ta upp andra kosttillskott !

Giftiga hälsningar från:
Thorleif Sand
ROTTNEROS


Läs mera om kosttillskottDetta är en del av sammanställningen om "Biologiska effekter av radio- och mikrovågor genom interaktion med kemikalier och miljögifter".
Av Thorleif Sand, som har arbetat med kommersiell kommunikationsradio, radiosystem samt mikro- och minidatorer i mer än 20 år.

Åter till startsidan
Till Agenda 59
Till Agenda 60
Välkommen och tyck till via e-post
© www.malfall.se 1998 - 2005