- - -


»Trött i hjärnan« av strålning!

Sammanställning av Thorleif Sand,
samt reflexion efter referenserna.
Idé & Copyright © 1995 - 2011, Thorleif Sand - www.malfall.se med undantag av citerade texter.
Hämta detta dokument   (Pdf-format  293 kB).

Syftet med detta dokument är att använda traditionella (medicinska och vetenskapliga) kunskaper, för att förstå de bevis som finns för de många negativa hälsoeffekter relaterade till kronisk exponering av lågintensiva elektromagnetiska fält. Därmed kan vi troligen börja förstå "mobiltelefonsjukan", och förhoppningsvis finna lindring !
Först och främst kan vi här möjligen få en förklaringsmodell till den ”mentala retardation” som de mikrovågsöverkänsliga personerna påstår sig uppleva
.
Många inser inte att detta säkerligen orsakas av miljöpåverkan i interaktion med  mikrovågor!


Originaltexten = iq.html [OpenOffice iq_(A4x)-11a5.odt

Reviderad/ 11-05-10 www.WHOCC.no
08-03-04 Hypotyreos dvs för låg sköldkörtelaktivitet (se punkt 3).
Reviderad 11-06-04 / 07-09-03/07-02-15 (06-07-22/06-06-28)

Mina texter får gärna användas och skrivas ut i sin helhet, om du tydliggör att
”Texten är Copyright © Thorleif Sand".
Gör inte lokala kopior på egen hemsida, men vänligen använd länkar till
<www.malfall.se/kemi/oh-radikaler.html>

Innehåll - punkter:

Inledning; –
1. Höj ditt pH och bli smart!
2. Hjärnröntgen skadar små barns intellekt
3. Man kan bli förvirrad, och verka dement pga hypotyreos.
4. Människor kan bli försurade.
5. Jodbrist; ett globalt hälsoproblem som är orsak till mental retardation!
6. Syra-bas-balansen och kvävestatus!
7. Om du vill bli pigg och smart bör du äta proteinrik mat!
8. Aminosyror får man från proteinrik föda!
9. Om syra-bas-balansen (bok av läkaren & forskaren Flytlie).

10. Cancerpatienter anses vara försurade (skrivet av läkaren & forskaren Raths).

11. Den mentala vakenheten är något sämre (bok av läkaren & Medicine doktor Jarvis).

12. Nominerades till Nobelpriset. (böcker av läkaren & forskaren Dr Joel D. Wallach).

-. REFERENSER1. Höj ditt pH och bli smart !

Ovanstående rubrik och nedanstående textcitat är ur;
Tidskriften, Populär Vetenskap, januari/97

Det finns ett samband mellan intelligens och högt pH i hjärnan.

Det tror i alla fall Caroline Rae och hennes kollegor vid John Radcliffe Hospital i Oxford, som har mätt pH i hjärnan hos 42 pojkar mellan 6 och 13 år, och samtidigt låtit dem genomgå en intelligenstest för barn.
Det spektakulära resultatet blev att pojkar med basiska pH-värden mellan 6,99 och 7,09 hade en fördubblad intelligens med ett genomsnittligt IQ på 138 mot 63 för "sura" pojkar.
................
Raes resultat betyder alltså inte att hjärncellernas surhetsgrad bestämmer intelligensen, men väcker dock frågan om man kan manipulera sitt IQ genom att öka pH i hjärnan. Till exempel genom hyperventilering.

Slut citat ur Populär Vetenskap januari/972. Hjärnröntgen skadar små barns intellekt

Ovanstående rubrik och raderna här nedan kommer ur:
Svenska Dagbladet (Fredagen den 2 januari 2004)
Stråldoser som i dag används rutinmässigt inom sjukvården kan hämma barns intellektuella utveckling. Det visar en stor svensk studie där 3 000 barn som strålbehandlats för att ta bort födelsemärken på huvudet i ettårsåldern jämförts med obehandlade jämnåriga barn när de kom upp i skolåldern.
www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_6717501.asp# 
Slut citat ur
Svenska Dagbladet.3. Man kan bli förvirrad, och verka dement pga hypotyreos.

Man skriver om sköldkörtelsjukdomar  i tidningen Året Runt nr 6/2008 (sidorna 76-78).
Expert i reportaget är professor Ernst Nyström på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.
Här följer några citat ur olika stycken  (sidan 78):

- Symtomen på för låg sköldkörtelaktivitet börjar diffust, berättar Ernst Nyström.
En känsla av att något är "fel" i kroppen. Man är lite trött, får kämpa lite för att inte gå upp i vikt. Känner sig kanske lite deppig, blir lite trög i magen.
Huden och håret kan bli torra, man känner av led- och muskelbesvär.
De "svaga punkterna" blir ännu svagare!
Huvudvärken kommer oftare.
. . . . . . . . . . . .
Så småningom, om sjukdomen inte upptäcks och man fått en rejäl brist, kan man bli förvirrad, man verkar dement.
Diagnosen "kroniskt trötthetssyndrom" förekommer ofta.
. . . . . . . . . . . .
En liten andel av patienterna kan ha nytta av ett tillägg, en liten dos av sköldkörtelhormonet T3 (trijodtyronin) - en medicin som heter Liotyronin. Då efterliknas kroppens egen produktion av sköldkörtelhormoner lite bättre.

Slut citat ur Året Runt nr 6/2008 (sidan 78).4. Människor kan bli försurade.

Boken MEDICINSK TERMINOLOGI (ref. 23) säger;

Acidos (latin av acidum, syra);
abnorm stark bildning av syror inom organismen (”syraförgiftning”) t.ex.

 • vid sockersjuka (med stark anhopning av acetonkroppar/ketonkroppar), eller

 • vid alimentär intoxikation i spädbarnsåldern, eller

 • vid svält

Relativ acidos: se alkalopeni

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Alkalopeni´, (latin av Alcalopenia, av grekiskans penia, brist på):
brist på alkalier eller minskad alkalireserv (hos dibarn).
Synonymt med relativ acidos.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Alkali, ( arab. Al kali, sodahaltig växtaska):
ämne hörande till alkalierna: oxider och motsvarande hydrat av alkalimetallerna kalium, natrium m.fl. och jordalkalimetallerna, kalcium, magnesium m.fl. reagera alkaliskt (färga rött lackmus blått, pH > 7).

Slut citat..5. Jodbrist;
ett globalt hälsoproblem som är orsak till mental retardation
!

Jodbrist är även en av de vanligaste orsakerna till inlärningssvårigheter under skoltiden.

Detta säger, Stefan Peterson, forskare, Karolinska Institutet.
Han har fått, 2001 års Stora Barnmedicinpris.
Läs -->> Pressmeddelande (2002-02-06) från Ronald McDonald Barnfond6. Syra-bas-balansen och kvävestatus!

Att syra-bas-balansen upprätthålls av olika buffertsystem, känner de flesta till. Men få verkar ha vetskap om att de kvävehaltiga proteinerna ingår i buffertsystemet [Referens 4, sidan 233-234].

Blodets proteiner, hämoglobin, albumin globulin utgör viktiga buffertsytem.
Proteinerna innehåller ett stort antal
- karboxylgrupper (COOH), som kan avge H+-joner, och
- aminogrupper (NH2) som kan upptaga H+-joner.
........................
Mer långsamma syra-bas-reglerande mekanismer involverar njurar och förskjutning mellan extern- och intracellulärrum.
Minst ¾ av all kemisk buffrande kapacitet hos kroppsvätskorna beror på inracellulära buffertsytem.

Docent Erik Vinnars, beskriver detta mer uttömmande i kapitlet om;
AMINOSYRORNAS BIOKEMI OCH FYSIOLOGI – AMIDER
Där glutamin får hela 10 sidor [Referens 10, sidan 45 - 55].

Som sammanfattning kan man dra följande slutsats av glutamin.
a. För njurar: syra-basbalans
b. För tarmar: energisubstrat
c. För celler i immunsystem

Docent Erik Vinnars, skriver mera om glutamin (sidan 48):

De flesta organ är antingen huvudsakligen glutaminkonsumenter (och har därför hög glutaminasaktivitet), eller glutaminproducenter (med hög glutaminsyntetasaktivitet.
Det viktigaste undantaget är levern, som både kan producera och nedbryta glutamin. Aktiviteten av glutaminas och glutaminsyntetas i levern är pH-beroende såtillvida att vid acidos ökar syntetasaktiviteten och därigenom glutaminsyntesen med ureagenes som följd......

Docent Erik Vinnars, skriver vidare om
BASISKA AMINOSYROR [Referens 10, sidan 55-56].

Lysin är den enda essentiella aminosyran som sjunker i den fria aminosyrapoolen i muskel vid trauma.....
Även övriga basiska aminosyror minskar i koncentration i muskelvävnad efter trauma. Denna minskning beror troligen på att de basiska aminosyrorna deltar i syra-basbalansen i cellen, eftersom sänkningen kan förhindras om bikarbonat ges samtidigt. Ytterligare en viktig observation är att kaliumbrist leder till en förhöjning av koncentrationen av basiska aminosyror, speciellt arginin. Samtidigt observeras sänkta värden av ATP och fosfokreatin (Bergström et al. 1976).

ATC-kod för de basiska AMINOSYRORNA,
Lysin & Arginin --> WHOCC
http://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=B05XB

Slut citat ur boken AMINOSYROR..7. Om du vill bli pigg och smart bör du äta proteinrik mat!

Proteinbehovet är upp till 0,75g/kg kroppsvikt och dygn.

Läs mera i AFTONBLADET, tisdag 21 december 2004;
Ät dig lugn och glad Med rätt mat kan du skräddarsy ditt humör.8. Aminosyror får man från proteinrik föda!

Socialstyrelsen har skrivit ett kompendium på 203 sidor, om;
protein och energiundernäring, PEM (Protein – Energy – Malnutrition).
Läs mera om PEM.

Proteinbehovet tillgodoses INTE vid magsyrabrist !

Vi kan endast tillgodogöra oss aminosyrorna i proteinrik mat, om man har tillräckligt med magsyra. Vid magsyrabrist blir detta svårt, och man vet att bl.a. matallergiker och diabetespatienter har detta.
Läs mera om magsyrabrist.

Magsyra bildas endast då det autonoma nervsystemet klarar utav detta !

Läs mera om autonoma nervsystemets parasympatiska del.9. (11) Läkaren & forskaren Flytlie, om syra-bas-balansen.

Även läkaren Flytlie skriver i boken VITAMINREVOLUTIONEN (ref. 1), om syra-bas-balansen (sidorna17, 96, 97, 107, 108, 128, 197, 226-232, 298-302, 323-324), och han skriver även att,
det är livsviktigt att undvika försurning (som finns på ett 30-tal sidor).10. (9) Cancerpatienter anses vara försurade !

Se mera på läkaren Mathias Raths hemsida ( Det är Dr Rath som anses vara Linus Pauling´s efterträdare):

http://www.alkalizeforhealth.net/salivaphtest.htm
http://www.mwt.net/~drbrewer/highpH.htm
http ://www.alkalizeforhealth.net/cancerselftreatment.htm

Man vet att :
"In the cells, potassium to sodium ratio is about 10 times !"
Vilket betyder att det intracellulära kalium- till natrium-förhållandet normalt är 10 till 1, d.v.s. endast 10% natrium!
Men i cancerceller är det natriumöverskott (läs "kaliumbrist"), eftersom det kan vara så mycket som 25% natrium!
Se länken:
http://www.alkalizeforhealth.net/freshjuices.htm#potassium

Slut citat av läkaren Mathias Rath.11. (10) Den mentala vakenheten är något sämre

Vad säger boken FOLKEMEDICIN om kaliumbrist

Läkaren och Medicine doktor D.C. Jarvis, skriver följande i boken FOLKEMEDICIN [referens 11, sidan 78]:

   "Vad vet jag om tecken på kaliumbrist i kroppen?"

  1. Den mentala vakenheten är något sämre. Man har lite svårt att bestämma sig. Minnet är inte så bra som det var.

  2. Hjärn- och muskeltröttheten visar sig oftare och lättare.

Slut citat ur boken FOLKEMEDICIN.12. (28) Nominerades till Nobelpriset.

Dr Joel D. Wallach, har forskat på miljöförgiftade djur och människor, och nominerades till Nobelpriset i medicin 1991, samt är expert på näringslära. Han har skrivit 75 vetenskapliga artiklar och 8 läroböcker. Han summerar med följande: ”Under en period på 12 år gjorde jag 17500 obduktioner på djur och 3500 människor. Vad jag fann var följande: Varje människa och varje djur som dog av naturliga orsaker dog av näringsbrister.”

Djuren och människorna obducerades av Wallach på uppdrag av NIH (National Health Institute), och han skulle i synnerhet leta efter djur (från de zoologiska trädgårdarna) som var extra känsliga för miljögifter. Både djuren och människorna hade levt i miljöbelastade storstadsmiljöer i USA.REFERENSER:


1.

Vitaminrevolutionen, av läkaren och forskaren Dr Knut T. Flytlie.
Wahlström och Widstrand. ISBN 91-46-17295-5.
Här finns uppgifter om hur otroligt höga doser som kan intas !


2.

Naturvägen till hälsa, ISBN 91-7338-000-8, tryckt 1974.
Denna bok som har sammanställts av Roald Sköld och baseras på 100-tals vetenskapliga studier om vitaminer och mineraler
Boken är en enda lång (lite svårsmält) sammanställning av vetenskapliga referenser. De flesta kunskaper om vitaminernas och mineralernas betydelse för hälsan och nervsystemet. Samt hur viktigt det är att t.ex. behålla balansen mellan de olika B-vitaminererna, samt mellan tex. kalium, natrium och klor.. Olämpliga tillsatser (i bl.a. mjöl) och tillskott ger ohälsoproblem.


3.

Läkarboken, Bokförlaget Forum 1977. ISBN91-06592-0
Modern uppslagsbok i hälso- och sjukvård
Här berättas det följande om dialyspatienter med värk (sidan 215);
"Smärtor kan man som regel effektivt påverka genom att alkalisera dialysvätskan."


4.

Medicinsk fysiologi, av Åke C Hjalmarson. Andra upplagan 1979
Produktion 1974, 1979 Liber Läromedel Stockholm
ISBN 91-40-110114-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


05.

Basallergiboken, "Nu räcker det", av Ursula Jonson
BOLLSTABRUK-FÖRLAGET/Ursula Jonsson 1998; Andra upplagan
ISBN 91-7542-201-8
Matallergier kan uppstå då man saknar magsyra (som behövs för att proteiner och alkalier skall tas upp av kroppen).
Det står skrivet om magsyra på sidorna 35, 79 och 81 ff., samt om magsaft på sidan 129.
Citat från sidan 35;
”De flesta basallergiker lider av magsyrabrist.”
Citat från sidan 79;
”Kalkabsorptionen är beroende av en sur miljö i magsäcken.
De flesta basallergiker har för lite magsyra och kan inte tillgodogöra sig kalken”
Citat från sidan 81;
”Magsyra
En låg magsyrehalt är mycket vanlig hos basallergiker, du kan försöka om du mår bättre med citrontabletter, citronsaft eller utspädd äppelvinäger före eller under måltiden. Ofta minskar då besvären med onaturlig trötthet, sug och mycket mera, åtminstone tillfälligt”
(PS Med. Dr. Jarvis menar att vi inte skall använda oss av citrusfrukter)


06.

DAGENS MEDICIN, Nr 1-3 Tisdag 15 januari 2002 säger följande :
C-vitamin öppnar vägen till hjärnan
FARMAKOLOGI

Ett tillägg av C-vitamin till läkemedel för behandling av sjukdomar i hjärnan gör att dessa läkemedel lättare kan passera blod-hjärnbarriären. Det visar en studie som presenteras i tidskriften Journal of Medicinal Chemistry.


07.

Lancet (8 maj 1971).
I den ansedda engelska medicinska tidskriften Lancet (8 maj 1971), går att läsa :
Dr M A Sahud och dr R J Cohen förklarar att när rematoida patienter systematiskt tog acetylsalicylsyra, ledde detta till onormalt låga plasmaaskorbinsyranivåer. Artikeln i Lancet avslutar med att askorbinsyra bör ges tillsammans med acetylsalicylsyra för att motverka dess skadliga effekt.
Acetylsalicylsyra är naturligtvis inte det enda smärtstillande medel som har olämpliga biverkningar. Detta framlades vid en medicinsk kongress i New York 1974. Dr Daphne A Roe gav skrämmande bevismaterial för att en lång rad olika risker är förknippade med sedativa och andra smärtstillande medel.
(Ur referens 2 hittar man : Normal halt av C vitamin i blodet är 0,5 - 1 mg% i plasma och 25 mg% i vita blodkroppar.)


08.

Vitaminbibeln, av Earl Mindel, Pharm.B, R.Ph., Ph.D.
1989 Aldebaran Förlag AB, Malmö. Femte tryckningen Juni 2000.
ISBN 91-87472-15-5


09.

VETENSKAPENS VÄRLD. MÄNNISKAN
Fogtdals Förlag Malmö 1987. tredje upplagan 1989.
Engelsk originaltitel: "Health and the Human Body".
ISBN 91-87012-20-0


10.

AMINOSYROR (Livets byggstenar),
av docent Erik Vinnars
Norstedts
Förlag AB, Stockholm 1990 – Almqvist & Wiksell
ISBN 91-20-09023-4


11.

FOLKMEDICIN, av läkaren och Medicine doktor D.C. Jarvis (1881-1945)
Tryckt 1988 hos Bohuslänningens boktryckeri i Uddevalla
Zindermans. ISBN 91 5280 4631
Bokens undertitel: Vägen till hälsa genom honung och äppelcidervinäger.
Sammanställarens kommentarer:
Denna underrubrik beskrivs mera ingående (bl.a. sidan 77-), äppelcidervinäger hjälper upp en kaliumbrist.
11a) Förhållandet mellan kalium och slem (sidan 77-79).
Där beskrivs att kalium och natrium binder vatten.
Vid kaliumbrist så klarar inte njurarna av att utsöndra slaggprodukter, och då tvingas kroppen att ta till andra utvägar.
11b) Rinnande ögon och våta näsborrar hos nötkreatur orsakades av kaliumbrist, och botas med äppelcidervinäger över 2 av dagsransonerna.
"Den enda logiska förklaringen var att bristen på kalium i dagsransonerna hade gjort det omöjligt för korna att tillgodogöra sig fuktigheten. Utflödet i ögon, näsa och hals var det omedelbara medlet att bli fri från vattnet i kroppen. Tillägget av det nödvändiga kaliumet i kosten satte igång dehydreringsprocessen. Nu var det slut med överskottet på slem, och fuktighetsförhållandet i kroppen blev normalt.
11c)
Med ovanstående text i tankarna botade läkaren Jarvis andra patienter (=människor).
Näsdropp:
"Med en grundligare kunskap om kalium är det inte svårt att finna förbindelsen mellan det och näsdropp. Då kalium drar till sig fuktighet och drar bort det ur kroppen via njurarna, har det kraft att neutralisera näsdroppet på ett naturligt sätt. Om man samtidigt säger åt patienten att undvika vetemat och ersätta det med råg- och majsmat......."


12.

Om näring och kosttillskott.
Kunskapen som kan rädda Ditt och dina käras liv.
Av läkaren Joe Wallach, som nominerades till nobelpriset 1991.
Kommentar: Han var först veterinär och lärde sig att man måste ge djuren kosttillskott (vitaminer och mineraler) för att det skall vara lönsamt med djuruppfödning.
Citat: ”Under en period av 12 år gjorde jag 17500 obduktioner på 445 olika djurarter och 3000 människor som bodde nära zoo och utsattes för samma luftföroreningar. Det jag kom fram till är detta; i varje djur och människa som dör av s.k. naturliga orsaker dör av näringsbrist. Är inte detta fantastiskt? Alla dör av näringsbrist och vi kan dokumentera det genom obduktionen både kemiskt och biokemiskt och genom det jag såg själv etc. Jag skrev 15 vetenskapliga artiklar, var medarbetare i 8 böcker och skrev en själv i undervisningssyfte. Jag var med i tv, jag förekom i 1700 olika tidningsartiklar, jag medverkade i magasin, massor av lokala TV-program, men ingen var intresserad av näring på 60-talet. Då satte jag mig på skolbänken igen och blev läkare. Nu kunde jag använda mig av allt jag lärt mig på veterinärsutbildningen och mina människopatienter. Till min förtjusning fungerade det. Om ni bara tar till er 10 % av det jag skrivit kommer det att bespara er en hel del elände och mycket pengar. Det kommer att ge er ytterligare många friska år i ert liv. Människans genetiska potential är att hon kan leva tills hon är 130 – 140 år!”


13.14.

Av professor Gunnar Dahlberg,
Svenska Röda Korsets MEDICINSKA UPPSLAGSBOK,
11:e omarbetade upplagan tryckt 1950 hos Kungl. Boktryckeriet, P. A. Norstedt & Söner
Företalet är från juni 1932 och är undertecknat av
Professor J. Vilh. Hultkranz och Professor Gunnar Dahlberg. De har varit ansvariga för bokens redigering.


15.

PRAKTISK LÄKAREBOK för SVENSKA HEM, av Emil Mitander, Provinsialläkare
Nordiska bokförlaget Stockholm
Stockholm ; O.L. Svanbäcks boktryckeri 1916
Här kommer citat ur boken:
Förgiftningar. (sidan 1209-1215)
Textcitat ur sidan 1209.
Om man kan, måste man söka utforska giftets art och skickar genast efter läkaren och till närmaste apotek, där man merendels känner motgifterna. Till dess bör man ihågkomma, att syror och alkalier ömsesidigt är varandras motgifter och neutraliserar varandra, varför om skarpa syror nedsväljas, man genast bör låta den förgiftade dricka alkalier, lösta i mycket vatten, t.ex. soda pottaska, magnesia, kalkvatten. Har däremot alkalier, d.v.s. lutarter råkat nedsväljas, så giver man till motgift syror, t.ex. ättika, citronsaft, sura inlagda gurkor, pickles.
Textcitat ur sidan 1213.
Klorsyrat kali (=kaliumklorid), farligt för barn och febersjuka. Blodet sönderdelas, njurinflammation. Behandling: kräkmedel och afförande medel (se sidan 1219, där går att läsa om "magnesia, afförande medel").
Textcitat ur sidan 1214.
Kronisk merkuralism, d.v.s. kronisk kvicksilfverförgiftning............... symtomen yttra sig som blodbrist, afmagring med påfallande muskelsvaghet, mag- och tarmkatarr. ............ Företeelser i mun och svalg bekämpas genom energisk och ursköljning med klorsyrat kali. Vid kronisk kvicksilfverförgiftning uppträder ofta en egendomlig darrning som fått namn af tremor mercurialis. Denna föregås vanligen af ett skede af påfallande psykisk retbarhet, och icke sällan framkallas darrningen af någon själsskakning, förskräckelse eller dylikt. Så länge kroppen hålls alldeles stilla, förfinnes darrningen mestadels icke, men framträder genast vid rörelser. Ju finare rörelse de sjuka skola utföra t.ex. med sina händer, desto starkare blir darrningen. Själsröreleser åstadkommer merendels en betydlig stegring af darrningen, som i svåra fall är så stark, att den sjuka icke kunna lämna sängen. I sällsynta fall uppträder även förlamningar. - Behandlingen är dietisk-hygienisk, frisk luft, god föda, hvila; dessutom gör jodkalium nytta.
Akut ledgångsreumatism (sidan 459-472)
Textcitat ur sidan 465. Särdeles karakteristiskt för akut ledgångsreumatism är vidare den därvid uppträdande särdeles rikliga svettningen. Svetten antager en egendomlig syrlig lukt och reagerar starkt surt. Slut citat ur bok.


16.

Att besegra sin sjukdom
Norman Cousins (medicinsk skribent)
Cousins var troligtvis tungmetallförgiftad och botades med C-vitamin infusion ( d v s intravenöst C-vitamindropp) med 30gram/dygn, samt att han såg på roliga filmer. Idag är det känt att C-vitamin binder bl a kvicksilver och hjälper kroppen att göra sig av med det.


17.

Nytt ljus över läkekonsten
Av läkaren V. Schjelderup
Wahlströms & Wistrand Stockholm 1991
En mycket intressant bok, där det står mycket om hur elektromagnetiska fält påverkar biologisk materia. Schjelderup tycker bl a att det behövs en ny medicinsk teori och en helhetssyn på det levande systemet och dess samspel med omgivningen. Det är en mycket bra bok som trots att han är läkare, vågar komma med denna öppna kritik mot medicinska vetenskapen.
Med hjälp av kvantfysiken kan man börja först verkan av homeopatiska preparat.


18.

Yrkessjukdomar
Av John Nordin
Almqvist & Wiksell, Uppsala, 1943
Kommentar: Innehåller beskrivning av symtom som fås av "kvicksilver och amalgam eller föreningar därav".
En del förstående läkare kallar idag detta för Kronisk kvicksilverförgiftning (KKF).Boken berättar också att ljus ger liknande symtom som idag fås vid bildskärm eller mobiltelefon. Detta är ju inte märkligt eftersom ljus också är ett elektromagnetiskt fält (EMF). Det vanligaste symtomet hos en bildskärmssjuk (enligt SIF-enkäten, är just ögonproblem.


19.

Vädersjukdomar och luftjoner, 1981
Av läkaren Bertil Flöistrup
Fraganta förlag, Danderyd
Flöistrup som är allmänläkare i Stockholm, är själv drabbad av vädersjukan ("The Weather Disaese), och har här skrivit en bok för andra drabbade samt för sjukvårdspersonal. Symtomen på vädersjukan är till stora delar lik de symtom som elöverkänsliga har ( därav mitt intresse). Hos de vädersjuka påverkas hormonet serotonin. Detta hormon håller oss lugna och stabila, om det p.g.a. yttre påverkan minskar blir vi därefter. Detta gör boken mycket intressant, trots att den inte handlar om elöverkänslighet. Här följer några citat ur boken.
Symtombilden som kallas "väderstress" och kan t ex ha symtom som, sömnbesvär, trötthet, hjärtklappning, andnöd, darrningar, illamående, koncentrationssvårigheter, irritabilitet, nervositet och depressioner. Symtomen beror på att luftens elektriska jonblandning ändras före ett väderomslag(12-24 timmar innan), Jonblandningen består då av betydligt flera kat-joner (positiva) än anjoner (negativa) vilket åstadkommer en ökad serotonin-frisläppning hos 30% av befolkningen. Vädersjukan kallas därför serotonin-irritations-syndromet, eftersom ökad serotoninfrisläppning i mellanhjärnan åstadkommer denna "psykiska-stress". På flera ställen i världen så behandlas dessa människor med gott resultat av att andas in an-joner. Alltså använder man inte psykofarmaka eftersom det inte är en psykisk sjukdom. En mycket viktig anledning det är att inandning av an-joner inte ger biverkningar, vilket psykofarmaka är känt för.
På universitetet i Frankfurt har Dr Kuster behandlat cancertumörer på försöksdjur. Cancertumörens tillväxt har hämmats eller stoppats då man ökat an-jonblandningen i luften.
Dr Flöistrup skriver att alla elektriska apparater samt lufttrummor av metall och plåttak på hus dränerar luften på an-joner varvid känsliga människor blir sjuka. Flöistrup skriver vidare att dessa väderbesvär (klimatoser eller meteropathie) möjligen kan uppstå p g a elektromagnetiska urladdningar i VLF-området (d v s 10-30 kHz).


20.

Farmakologi, av Håkan Rydin och Berit Magaard För grund och vidareutbildning av sjuksköterskor samt, annan medicinsk och högskoleutbildning. Liber Läromedel Stockholm 1979 . ISBN 91-40-10199-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Esselte, Hertzog, Nacka 1979 797057


21.22.

Bra Böckers Lexikon


23.

MEDICINSK TERMINOLOGI, av
Bengt I. Lindskog , Medicine Dr., Docent, samt
Bengt L. Zetterberg, Fil. Lic., Lektor
1975 by Nordiska Bokhandeln/Almqvist & Wiksell, Stockholm
ISBN 91 516 0022 6


24.

Vägen till optimal hälsa, 1987
Av Doktor Ann Wigmore
Tidigare titel; Övervinna Aids och andra så kallade obotliga sjukdomar.
Föreningen levande föda, Stockholm, Printgraf, Stockholm
Kritik; Bra bok för att "peppa" upp och motivera en svårt sjuk människa. Dr Ann hade på 50-talet en dödsdom över sig p g a tjocktarmscancer, men klarade både den och andra patienter med levande föda. Med levande föda menas groddar, frukt och grönsaker som INTE kokas. Dr Ann säger att 85% av enzymerna, som immunförsvaret måste ha, förstörs när maten värms i över 40 grader Celsius.


25.

Reviderad 10-01-14 / 05-01-15Vänliga hälsningar
Thorleif SandLäs lite mera på min hemsida:

 • Trött i hjärnan« av strålning ! eller Höj ditt pH och bli smart !
  www.malfall.se/syra-bas/iq.html

 • Kaliumbrist har inte drabbat Värmlands barrträd - än !
  Mineralsyror och joner

 • Miljöstress och "saltförgiftning"
  www.malfall.se/kemi/salt-gift.html

 • Flamskyddsmedel & OORGANISK KEMI
  www.malfall.se/kemi/gmelin.html

SLUTNOTER:


s1.

Wikiedia – pOH
http://sv.wikipedia.org/wiki/PH#pOH


s2.

Wikiedia – pH – http://sv.wikipedia.org/wiki/PH
egentligen oxoniumjoner, H3O+, en vattenmolekyl med en extra proton det vill säga en extra H+.


s3.

FASS 98 (CD-versionen):
syre- och hydroxylradikaler, ord som använde vid beskrivning av en kemisk reaktion av läkemedel (och kemikalier), såsom:
Panodil®, Panocod® och Reliv®, som samtliga innehåller substansen Paracetamol).


Åter till startsidan
Välkommen och tyck till via e-post


© www.malfall.se 1998 - 2011