Dålig miljö och näringsbrist orsakar ohälsa!Kost och näring & hälsa!

Summering och diskussionsunderlag av Thorleif Sand,
med underrubriken:
Vår mat innehåller för lite näring – duger inte ens till djurfoder, enligt SLU [p. 3].

Upplagd: hösten 2008, men helt redigerad pga av en personlig händelse – 10-08-01.
Idé & Copyright © 1993 - 2014, Thorleif Sand - www.malfall.se
Reviderad 14-11-30 / 14-02-25 /
Filnamn, LibreOffice (på Linux, Debian): index_Kost_A4xTab-18g3_Deb.odtwww.malfall.se/agenda_ehs.html


Klick


Rubriker – Innehåll
1.

 Inledning
2.

 Djur får tillskott av 40 mineraler, och människor 11 !
3.

 Utarmade jordar pga av konstgödsel
4.

 Näringsrik mat är viktig för hälsan.
5.

 Viktiga mineraler och spårämnen som behövs !
6.

 STRESS och läkemedel – farligt som miljögifter!
7.

 Aminosyror – viktiga byggstenar som innehåller kväve.
8.

 Vitaminerna – får kroppens ”motor” att fungera.
9.

Pojkfoster och miljögifter resultat blir en femininisering.
10.

 Epigenetik, eller genetik – av Dr Mercola
11.

 Filmer du borde se
12.

 Böcker som kan vara till nytta – samt vara tänkvärda.
R.

 Referenser, böcker, länkar och annat av intresse.

 Är du också inbillningsfrisk?

”Många vill upprätthålla bilden av sig själva som superpersoner”
AFTONBLADET, 2006-01-05

1. Inledning

All denna text är en kort summering ur texter, böcker och föredrag av några läkare, som vi kan se upp till, eftersom de vågar ”stå på barrikaderna” för de ännu ofödda, för de havande kvinnorna och för de som ”valsat” runt i ”vården” utan att man kan se något.
Dessa läkare jag refererar till är:
►   Läkaren & Dr. Joel D. Wallach, nominerades till nobelpriset i medicin 1991 (2).
►   Läkaren och Medicine doktor D.C. Jarvis. Se referens nedan Ref. [4]
►   Läkaren Matthias Rath, som forskat tillsammans med Linus Pauling.
►   Läkaren och forskaren, Bertil Flöistrup [3]
►   Läkaren och forskaren Dr Knut T. Flytlie. Se referens [4].
►   Läkaren Vilhelm Schjelderup [8]
►   Den svenske läkaren Peter Rost ”the whistleblower”.
►   Läkaren Mark Starr, och boken ”Hypothyroidism Type 2” – Läs mera.
►   Dr. Bo Wikland, som skrivet flera medicinska artiklar. Länk Wikland.
►   Läkaren Karin Munsterhjelm som skrivet flera populärvetensk. med. art.
►   Dr Mercola – ”Genetics Research . . .
►   Samt en eloge till alla läkare som tar upp detta med,
ORTHOMOLEKULÄR medicin.
Dessa läkare säger att ohälsa beror till stor del på näringsbrist,
och är miljörelaterad.
Läs mera på:
ORTHOMOLECULAR MEDICINE NEWS SERVICE (OMNS)
http://orthomolecular.org/resources/omns/index.shtml
http://orthomolecular.org

Det är framförallt läkarna Wallach och Jarvis som är så oroade över att deras barn och barnbarn, inte skall få födas friska och få behålla hälsan hela livet.
Bevis finns för detta i deras böcker o föredrag.

2. Djur får tillskott av 40 mineraler, och människor 11!
Är det okej? Nej, det borde kallas bedrägeri [1]!

Detta säger läkaren Joel D. Wallach ( BS, DVM, ND) som nominerades till nobelpriset i medicin 1991.
Dr Joel D. Wallach, har forskat på miljöförgiftade djur och människor, samt är expert på näringslära. Han har skrivit 75 vetenskapliga artiklar och 8 läroböcker.
Han summerar med följande:

”Under en period på 12 år gjorde jag 17500 obduktioner på djur och 3500 människor. Vad jag fann var följande:
─ Varje människa och varje djur som dog av naturliga orsaker dog av näringsbrister. Detta bekräftades kemiskt och biokemiskt”

Djuren och människorna obducerade av Wallach på uppdrag av NHI (National Health Institute), och han skulle i synnerhet leta efter djur (från de zoologiska trädgårdarna) som var extra känsliga för miljögifter. Både djuren och människorna hade levt i miljöbelastade storstadsmiljöer i USA.

Han säger att jordarna är utarmade, och det kom en rapport redan 1936 om detta.

Läs mera om Dr. Wallach:
●  
Joel D. Wallach - Wikipedia, the free encyclopedia 
●  Wallach On Line
●  Wallach Files
●  Deaddoctors.com

3. Utarmade jordar pga av konstgödsel

Många studier pekar på utarmade jordar och efter att man införde konstgödsling, har tjockleken på åkrarnas mylla drastiskt minskat, vilket bl.a. gör att maten man odlar inte innehåller tillräckligt med mineraler och näringsämnen. Läs i punkt 2.
Detta i kombination med en ökad mängd tillsatser i maten (som väl ingen i dag har missat), samt kemikalier i miljön som ”berövar” oss på mineraler, gör att vara kroppars ”debet och kredit”, inte längre är i balans, med ohälsa som följd!
Detta med mineralbrist d dyl. stärks av:

·        Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har upptäckt ett kraftigt minskat innehåll av järn, koppar, zink och krom i åkerjorden. SvD 2006-06-27.

·        Det Svenska miljöcertifierade läkemedelsföretaget Recip AB, skriver om:
Magnesiumbrist - ett hot mot folkhälsan?
Grupper med särskilt stor risk att utveckla magnesiumbrist är:
äldre, diabetiker, gravida, personer med kroniska mag- och tarmsjukdomar och t.ex. kvinnor med benskörhet .
URL:http://www.recip.se/index.php?id=176
Eftersom magnesium förekommer i många av våra vanliga livsmedel har man länge trott att en normal kosthållning gott och väl täcker kroppens behov. Tidigare var det också på det sättet. Ny forskning har dock visat att många i västvärlden idag får i sig för låga doser av det viktiga mineralet. Intaget har sjunkit drastiskt under andra halvan av 1900-talet. I Sverige rekommenderar livsmedelsverket ett intag på 280 mg per dag för kvinnor och 350 mg per dag för män. I flera andra länder ligger rekommendationerna betydligt högre. 

·        Läkaren Dr. Joel D. Wallach nominerades till nobelpriset i medicin 1991. Detta pga av sin fantastiska upptäckt att, ge nyfödda, spårmineraler för att undvika katastrofala sjukdomar. Se mera i punkt 2.

Ett citat ur föredraget, "Live Doctors Do Lie” av Dr Joel D. Wallach:

Om ni vet att det är möjligt att få i er allt med maten, vet ni också att det är ganska otroligt att det blir så. Om ditt liv är så värdefullt för er som det är för mig, och som mina barn, barnbarn och barnbarnsbarn är för mig, så se till att få i er dessa vitaminer, mineraler, aminosyror och fettsyror, annars kan du inte bli 120, 140. Jag har något tragiskt att säga när det gäller mineraler, växter kan inte framställa mineraler. Dessa finns inte i jorden mera, och de finns därför inte i våra växter. Ett dokument från senaten nr 264 från den 74 kongressen den andra sessionen säger att jorden i USA är utblottad på mineraler, så växterna får inga mineraler och människor som äter dessa växter får mineralbrist. Det enda sättet att bota dem är med mineraltillskott. detta skrevs 1936, för 58 år sedan. Tror ni att det har blivit bättre sedan dess? Nej, det har det inte, det har blivit sämre. Orsaken är att vi tillsätter NPK till jordarna. Kväve - fosfor- kalium. Ni som inte är bönder ska veta, att bonden får betalt för kvantitet inte kvalitet. Han får inte betalt för att tillsätta 60 mineraler tillbaka till jorden. Det tar bara 5-10 år för att suga ut jorden helt. varje gång du tar ut en skörd, tar växterna ut mineraler ur jorden. Det fungerar som ett checkkonto, om du bara sätter in 3 dollar och tar ut 60, vad händer då? Du får inte ut någonting, checken har ingen täckning. Jag kan säga er detta om vår hälsa just nu, vi får inte ut något på vårt hälsokonto för jorden är i obalans. Vi är alla ansvariga för vår hälsa, att se till att vi tar våra mineraler.

Slut citat ur Wallach föredrag.

Men han får stöd av,
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som har upptäckt ett kraftigt minskat innehåll av järn, koppar, zink och krom i åkerjorden. SvD 2006-06-27.

Dr. Joel D. Wallach nominerades till nobelpriset i medicin 1991, pga av sin fantastiska upptäckt att, ge nyfödda, spårmineraler för att undvika katastrofala sjukdomar.

4. Näringsrik mat är viktig för hälsan

 1. Svenska Dagbladet skriver;
  Svårt att täcka dagsbehovet

 2. Svenska Dagbladet skriver
  Barnen har all rätt att vara kinkiga
  Brukar du också kämpa med att få ungarna att äta upp grönsakerna? Efter att ha skaffat ett eget mätinstrument har jag insett att det är grönsakerna, och inte barnen, som det är fel på.
  Slutkommentaren av reporter HENRIK ENNART;
  Så i en tid när sötsuget anses skamligt är det kanske dags att återupprätta tron på smaklökarna. Det är här min refraktometer kommer in. Jag beställde den på internet för 65 dollar och nu behöver jag inte längre tvivla om en tomat är bra-–-eller urvattnad, smaklös, odlad på en urlakad jord, uppblåst av kvävegödsel och sedan mognad och långtidslagrad i en modifierad atmosfär under transport. Med några droppar fruktsaft på min refraktometer är smakupplevelsen bekräftad på några sekunder.
  Läs mera →

 3. AFTONBLADET skriver
  Nu är det bevisat – tvillingar är dumma
  Fick mindre näring i mammas mage.

 4. Dålig kost kan påverka även före graviditeten
  SVT
  – Vetenskap, 2011-07-02
  Det är inte bara under själva graviditeten som blivande mammor bör se över vad de stoppar i sig.
  Ökad risk för typ 2-diabetes och fetma hos barnet

 5. VITAMINER & KOSTTILLSKOTT
  Vilka tillskott behöver du?
  Läs mera på APOTEKETOm inte näringsrik mat ”Finns” tillgänglig – vad då göra.

Läs vad Linus Pauling , och hans dåtida lärjunge Matthias Rath, M.D, har forskat om. Läs mera på AlkalizeForHealth

Samt läs om vad en farmaceut - Mike Ciell, R.Ph. - säger om detta.
Läs mera.

Forskning av Dr. Rath, Läs mera

Lite citat från ovanstående länkar:

Dr. Linus Pauling and Dr. Rath developed a dietary formula to clean arteries and maintain arterial health.
The three ingredients of their formula are vitamin C, plus the amino acids lysine and proline.
Vitamin C [men utan natrium], lysine and proline heal and maintain the cartilage in arterial walls near the heart where it is subject to mechanical stress. Plus, they remove arterial plaque. All three nutrients are essential. Clean arteries are important to cancer prevention. Other ways to help the arteries are described on our Healthy Heart page.


5. Livsviktiga mineraler och spårämnen

– Kaliumbrist ger dig tidig ålderdom och högt blodtryck!

Enligt analysen, som beskrivs i Läkartidningen och JAMA 1997 [ref. 9] kan kaliumtillskott sänka högt blodtryck.

Verkar du ”gammal & skrynklig”, då kan det behövas ämnet som binder vätska i kroppen (läs i texten nedan). Kalium och natrium, är varandras ”antagonister”, och är de enda ämnena som kan binda vätska. Läs om elektropositiv.
KALIUM heter på latin Kalii och på engelska potassium (vilket har retat många kemister i icke engelsktalande länder....)
Läs om :Kaliumbrist Hypokalemia (på latin)5.a. Hypokalemia
Skrivet av F. John Gennari, M.D.
Detta finns att läsa om på - New England Journal of Medicine (NEJM) - den ansedda medicinska tidskriftens hemsida! (numera är det mesta borttaget – måste köpas).
 
http://content.nejm.org/cgi/content/extract/339/7/4515.b. Läkaren och Medicine doktor D.C. Jarvis om Kaliumbrist, och
skriver på sidan 78 [Ref. 2]:
«Vad vet jag om tecknen på kaliumbrist i kroppen?» frågar du.

 1. Den mentala vakenheten är något sämre. Man har lite svårt att bestämma sig. Minnet är inte så bra som det var.

 2. Hjärn- och muskeltrötthet visar sig oftare och lättare. Du saknar fysisk uthållighet. Du blir fort trött.

 3. Du märker att du är känsligare för kyla. Du föredrar varm mat framför kall dessert. Du plågas ofta av kalla händer och fötter.

 4. Du har lätt för att få förhårdnader under fötterna och därmed liktornar.

 5. Du plågas då och då av förstoppning.

 6. Du är lättare mottaglig för sjukdomar. Du har lätt för att bli förkyld.

 7. Ibland saknar du aptit och det händer också att du blir illamående.

 8. Sår och blåmärken läks långsamt.

 9. Huden på kroppen har lätt för att klia.

 10. Du har kanske fler hål i tänderna än normalt.

 11. Du besväras av vårtor.

 12. Det rycker ofta i ögonlocken eller mungipan.

 13. Du har lätt för att få kramp i musklerna särskilt i benmusklerna. De kan ofta pläga dig under natten.

 14. Det är svårare att slappna av.

 15. Du har svårt att sova gott om natten.

 16. En eller flera leder känns ömma. Det får dig att frukta att det är gikt.5.c. Doktor Jarvis skriver om ett natrium (”bordssalt”) motverkar kalium.5.d. Doktor Gersons diet – saltfri kost vid huvudvärk & migrän.5.e. Natrium-Salt ger OHÄLSA5.f. Hypotyreos av din mobil!
Din mobiltelefon kan ge symtom på utbrändhet/burnout. Läs mera.
Ny forskning från april 2010, skriver i
Ref. 21] följande;
Pulse modulated 900 MHz radiation induces hypothyroidism and
apoptosis in thyroid cells5.g. Trött, seg, irriterad och glömsk – är du utbränd?
Docenten pratar om utbrändhet och sköldkörtelhormon
Deppig och seg? Det kan bero på din sköldkörtel
Trött, seg, irriterad och glömsk. Tror du att du är utbränd?
Sakta i backarna. Det kan vara rubbningar i sköldkörteln.
Ett problem som drabbar ett stort antal kvinnor varje år. http://www.aftonbladet.se/halsa/article10271428.ab5.h. Doktor Jarvis skriver om sambandet mellan den energimängd man har och jodtillförseln!
Och skriver på sidan 125 [
Ref. 2] följande:
Folkmedicin lär oss emellertid andra saker än att jod hjälper sköldkörteln att döda skadliga bakterier i blodet.
Den första är återuppbyggnaden av energin, som behövs för att uträtta dagens arbete. Det finns uppenbart samband mellan den energimängd man har och jodtillförseln!
Det första,
man frågar sig när energin inte räcker till är detta:
Är jorden där man bor fattig på jod ?
För det andra:
Blir jodbristen ersatt med tillägsmedel ?
Då kraften inte räcker till för dagens krav, då bör man överväga att ta jod.
Jodens andra funktion är att lugna kroppen och nerverna.
När man är nervös känner man sig irriterad och har svårt att sova om nätterna. Kroppen är hela tiden i kampberedskap, organiserad till strid och flykt. Allt detta varslar om nödvändigheten av jod för att minska pressen på nerverna, få kroppen att slappna av och göra det möjligt för den att få lugn och ro genom att bygga upp och lagra kroppsreserver..........5.i. Magnesium– fungerar som nervlugnande ”naturmedel” [5].
Gravida kvinnor bör erhålla minst 800mg dagligen.
Eftersom magnesiumbrist starkt påverkar nerverna har ett tillskott av magnesium och kalcium i många fall bättre nervlugnande verkan än de "lyckopiller", som läkare brukar skriva ut.
Läkarna känner sällan till värdet av magnesium. Det är ett näringsämne och i allmänhet har läkare i sin utbildning bara ett fåtal lektioner i näringslära.
Magnesium är helt ofarligt, men kan verka som laxativ. I så fall bör man minska mängden och öka den i etapper tills magen vant sig.5.i. Cancerpatienter anses vara försurade !
http://www.malfall.se/syra-bas/iq.html#p9

6. STRESS och läkemedel – farligt som miljögifter!

Symtom vid STRESS och biokemisk stress !

Kom ihåg att läkemedel kallas för ”drug or drugs” i USA.
Läkemedel är inte ”äkta”, men ORTOMOLEKYLÄR MEDICINERING, är ”äkta”:

 1. Det finns flera läkare som varnar för läkemedel, läs kemikalier, eftersom de inte får ta patent på de naturliga substanserna som finns i kroppen.
  Detta föranleder att kemi- och läkemedelsindustrin, mer och mer ”avlägsnar” sig från de naturliga substanserna (ämnena) som alltså inte går att patentera.
  Läs mera på:
  ORTHOMOLECULAR MEDICINE NEWS SERVICE (OMNS)
  http://orthomolecular.org/resources/omns/index.shtml

 2. Detta gör att fler och fler läkare numera håller på med ortomolekylär medicin, och därmed följer de i Linus Paulings fotspår!
  Ortomolekulär medicin. [12]:

(orttho´s, av grek. - rak), teori att behålla god hälsa och behandla sjukdomar genom att variera halten i kroppen av ämnen, som normalt finns där och är nödvändiga för hälsan.
 1. Läkaren, Robert F. Cathcart, M.D. är speciellt intresserad i användningen av megadoser vitamin C, både oralt och intravenöst", och han säger följande om ortomolekulär medicin:

"Ortomolekulär medicin betonar användningen av naturliga ämnen såsom vitaminer, mineraler, aminosyror, essentiella fetter, och kost då man förhindra och kurera sjukdomar.....Läs mera

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Läkemedelsindustrin håller på med folkmord,
enligt läkaren Matthias Rath, som har anmält läkemedelsindustrin för ”FOLKMORD” (jag känner inte till hur det gått).
Källa: 2000-Talets Vetenskap.
Du kan söka på läkarna Matthias Rath, och på Peter Rost.

Ohälsosymtom på läkemedel som liknar de vid stress och miljöpåverkan,
eftersom det här beskrivs om biverkningar av kortisonpreparat.

Läs om Florinef, en ”Mineralkortikoid” (H02AA02) [11a].
I denna referens får du bevis på de biverkningar som kan fås av;
► läkemedel,
► lånvarig ”stress”, samt av
► känslomässig eller fysisk stress­påverkan,

Ohälsoproblem hänger bl.a. ihop med negativ kvävestatus (”vi kan inte smälta maten”) samt kaliumbrist. Detta kan vi läsa i referens och [11a] och[11b] .

Långvarig STRESS-påverkan,
ger kaliumförluster, som orsakar omfattande cellskador [10a] .

Kaliumbrist ( Hypokalemia), kan du läsa om i punkt 7, här nedan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Läs i referens [11a] citat ur FASS98; Florinef,
bevis för psykisk ohälsa, som inte går att bota med psykofarmaka (”Antidepressiva hjälper inte”).

7. Aminosyror – viktiga byggstenar som innehåller kväve,
     som kommer från de proteiner, man ”lyckas spjälka”.

Du förstår hur viktiga aminosyrorna – dessa ”livets grundstenar” – är då de är grundmurarne till de peptider och proteiner, som finns i all kroppens celler, och mest i kroppens största ”organ” bindväven – kollagen.
Kollar du in forskningen av nya läkemedel, så är grunden för dessa aminosyror och peptider – det är alltså inget ”nys” om att de är livsviktiga.

Läs annat dokument:

 SR P1, VetenskapNy milstolpe: Kroppens proteiner lokaliserade
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=415&artikel=6012301
I november 2014 skrev man om de livsviktiga proteinerna, ett citat
Proteinerna i våra kroppar sköter ruljangsen i oss. De ser till att vi kan vakna på morgonen, till exempel, och att vi kan röra oss och tänka. Man gäspar, radio slås på, kaffebryggaren startas...
Proteinerna är både kroppens byggstenar och dess arbetare. Medan DNA:t sitter längst in i cellen och är som en chef som dikterar hur och var allting ska göras, far proteinerna omkring och ser till att uppgifterna blir gjorda.
– Proteinerna är det som gör att vi finns på den här planeten och att vi kan fungera.

 Magens påverkan på hälsan!

 Kan PEM (-proteinbrist) orsaka de moderna sjukdomarna


8. Vitaminerna – får kroppens ”motor” att fungera.

ADHD, hos nyfödda kan bero på brist av D-vitamin, enligt nya rön, som stärks av det som står i min gamla bok [5], samt bok, referens 2a, i kapitlet om jod.
Föreningen för läkare som håller på med ”orthomolecular medicine” läs deras sammanställning om D-vitaminer:9. Pojkfoster och miljögifter resultat blir en femininisering.

Pojkfoster blir mera feminina av ämnen i plast och andra hormonstörande ämnen!
Kan man kalla dessa för en en ”HEN”?Mera Sök på pojkfoster på Sveriges Radio Vetenskap:
10. Epigenetik, eller genetik – av Dr Mercola.

PSEUDOVETENSKAP

Så här missbrukas vetenskap och genetik för social kontroll och vinst

I Dr Mercolas artikel:

”Genetics Research – A Largely Failed Science Now Used for Social Control?” kastas ljus på hur industrin missbrukar vetenskapen för att maximera sina vinster. Industrin försöker med en ökande intensitet få allmänheten att tro att sjukdomarna sitter i generna medan annan forskning visar att miljö, diet och livsstil styr genernas egenskaper och uttryck.
Text och sammanfattning: Torbjörn Sassersson | Uppd. kl 12:23, 30 sep 2014
http://newsvoice.se/2014/09/30/sa-har-missbrukas-vetenskap-och-genetik-for-social-kontroll-och-vinst/
Dr Mercola hänvisar
till övertygande forskning på tvillingar som växt upp under olika förhållanden och epigenetik som visar att miljön avgör vilka genetiska egenskaper som uttrycks. Inom industrin övertrumfas istället fakta av ekonomiska incitament. Man vill här bygga bilden av att vi alla är ”offer” för medfödda genfel för då kan läkemedelsindustrin inta rollen som ”korrigerare” av genfelen.
11. Filmer du borde se11a. Underkastelsen – av kemikaliesamhället för att få det bekvämare.

Info och länkar om Stefan Jarl:s film Underkastelsen

 1. idg.se
  Stefan Jarl: Vi underkastar oss vad som helst för ett bekvämare liv
  2010-04-22 14:24 – Miljöaktuellt
  Imorgon, fredag, har Stefan Jarls nya kemikaliefilm "Underkastelsen" premiär. När vi ringer upp regissören berättar han att han själv har höga halter av flamskyddsmedel i blodet.
  http://www.idg.se/2.1085/1.312911/stefan-jarl-vi-underkastar-oss-vad-som-helst-for-ett-bekvamare-liv

 2. SvD
  Recension: Underkastelsen (Dokumentär) | Kulturnyheter | SvD
  Dokumentärfilmaren Stefan Jarl vill visa att kemikalieindustrin är mer välmående …
  Stefan Jarl har samlat 23 professorer verksamma på lärosäten runtom i världen.
  http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/tungt-budskap-fran-stefan-jarl_4604069.svd

 3. YouTube - Intervju med Stefan Jarl om hans film Underkastelsen.
  Trailer - Underkastelsen - En ny dokumentär av Stefan Jarl
  "Underkastelsen" är en dokumentär om de hundratals kemikalierna som vi alla idag bär i vårt blod, som ett resultat av den oerhörd mängd kemikalier …
  http://www.youtube.com/watch?v=GKtAu3Zq_gg
  Kommentar:
  4Zita Att leva med kemikalieöverkänslighet är ett mycket ensamt liv. 2 veckor sedan

 4. ETC.se: Underkastelsen
  Underkastelsen. 2010-04-23. Sveriges dokumentärveteran nummer ett, Stefan Jarl, larmar i sin nya film för att kemikalier kommer att göra oss sjuka. …
  http://www.etc.se/29427/underkastelsen/11b. Den hotade mannen.

Se punkt 9 ovan11c. Let's Talk Minerals – Dr. Joel Wallach

Google-videor

Learn of the importance of mineral supplementation. Join my friend, Dr. Joel Wallach (the famous "Dead Doctors Don't Lie guy) as he educates you on why we don't simply get enough from what we eat. For more information please e-mail me at doug@90essentials.com

12. Böcker som kan vara till nytta – samt vara tänkvärda.

 1. Läkaren Peter Gøtzsche i sin bok:
  Deadly Medicines and Organised Crime:
  How big pharma has corrupted healthcare!. Länk

Referenser, böcker, länkar och annat av intresse.1.

Om näring och kosttillskott.
Kunskapen som kan rädda Ditt och dina käras liv.

Av läkaren Joe Wallach
Kritik: Han var först veterinär och lärde sig att man måste ge djuren närings och mineralrik ksot samt kosttillskott (vitaminer och mineraler) för att det skall vara lönsamt med djuruppfödning.

Citat: ”Under en period av 12 år gjorde jag 17500 obduktioner på 445 olika djurarter och 3000 människor som bodde nära zoo och utsattes för samma luftföroreningar. Det jag kom fram till är detta; att varje djur och människa som dör av s.k. naturliga orsaker dör av näringsbrist. Är inte detta fantastiskt? Alla dör av näringsbrist och vi kan dokumentera det genom obduktionen både kemiskt och biokemiskt och genom det jag såg själv etc. Jag skrev 15 vetenskapliga artiklar, medarbetade i 8 böcker och skrev en själv i undervisningssyfte. Jag var med i tv, jag förekom i 1700 olika tidningsartiklar, jag medverkade i magasin, massor av lokala TV-program, men ingen var intresserad av näring på 60-talet. Då satte jag mig på skolbänken igen och blev läkare. Nu kunde jag använda mig av allt jag lärt mig på veterinärsutbildningen och mina människopatienter. Till min förtjusning fungerade det. Om ni bara tar till er 10 % av det jag skrivit kommer det att bespara er en hel del elände och mycket pengar. Det kommer att ge er ytterligare många friska år i ert liv. Människans genetiska potential är att hon kan leva tills hon är 130 – 140 år!”2.

FOLKMEDICIN, av läkaren och Medicine doktor D.C. Jarvis (1881-1945)
Tryckt 1988 hos Bohuslänningens boktryckeri i Uddevalla
Zindermans. ISBN 91 5280 4631
Bokens undertitel: Vägen till hälsa genom honung och äppelcidervinäger.
Sammanställarens kommentarer:
Denna underrubrik beskrives mera ingående (bl.a. sidan 77-), där information ges om att äppelcidervinäger hjälper upp en kaliumbrist (sexton bristsymtom räknas upp nedan).2a.

FOLKMEDICIN, av läkaren och Medicine doktor D.C. Jarvis (1881-1945)
Originaltitel, VERMONT FOLK MEDICINE.
Tryckt 1988 hos Bohuslänningens boktryckeri i Uddevalla
Zindermans. ISBN 91 5280 4631
Bokens undertitel: Vägen till hälsa genom honung och äppelcidervinäger.
Amerikanska originalboken heter;
FOLK MEDICINE, by Dr. D. C. Jarvis: 24161-0
Sammanställarens kommentarer:
Denna underrubrik beskrivs mera ingående (bl.a. sidan 77-), äppelcidervinäger hjälper upp en kaliumbrist.
1a) Betydelsen av jod (sidan 124 - 135).
Där beskrivs att jod och sköldkörteln har många livsviktiga funktioner bl.a. att döda bakterier i blodet då allt blod passerar sköldkörteln var sjuttonde minut.
Denna körtel har även andra funktioner (sidan 125):
Det första är att återuppbygga energin.....
Jodens andra funktion är att lugna kroppen och nerverna.
En tredje funktion hos joden är att tankeverksamheten klarnar.2b.

FOLKMEDICIN, av läkaren och Medicine doktor D.C. Jarvis (1881-1945)
Zindermans. ISBN 91 5280 4631
KALIUM är viktigt för att undvika sjukdom och ålderssymtom.
11a) Förhållandet mellan kalium och slem (sidan 77-79).
Där beskrivs att kalium och natrium binder vatten.
Vid kaliumbrist så klarar inte njurarna av att utsöndra slaggprodukter, och då tvingas kroppen att ta till andra utvägar.
11b) Rinnande ögon och våta näsborrar hos nötkreatur orsakades av kaliumbrist, och botas med äppelcidervinäger över 2 av dagsransonerna.
"Den enda logiska förklaringen var att bristen på kalium i dagsransonerna hade gjort det omöjligt för korna att tillgodogöra sig fuktigheten. Utflödet i ögon, näsa och hals var det omedelbara medlet att bli fri från vattnet i kroppen. Tillägget av det nödvändiga kaliumet i kosten satte igång dehydreringsprocessen. Nu var det slut med överskottet på slem, och fuktighetsförhållandet i kroppen blev normalt.
11c) Med ovanstående text i tankarna botade läkaren Jarvis andra patienter (=människor).
Näsdropp:
"Med en grundligare kunskap om kalium är det inte svårt att finna förbindelsen mellan det och näsdropp. Då kalium drar till sig fuktighet och drar bort det ur kroppen via njurarna, har det kraft att neutralisera näsdroppet på ett naturligt sätt. Om man samtidigt säger åt patienten att undvika vetemat och ersätta det med råg- och majsmat......."3.

Vädersjukdomar och luftjoner, av läkaren o forskaren Bertil Flöistrup.
Har skrivit om: SEROTONIN - IRRITATIONS – SYNDROMET.
Samt skrivit om,binjuremärgs-utmattnings-syndrom,
med katekolaminbrist som yttrar sig i:

► Lågt blodtryck med trötthet samt utmattning,
► apati,
► depression,
► koncentrationssvårigheter,
► hypoglykemi-attacker ("mat/godis-sug"), och
► ataxi.
► Det vanligaste symtomet var påskynda "åldrande" med utmattning, och
► känsla av stress.

Detta med att en del får ”vädersjuka”, verkar till en del orsakas av att dessa patienter får underskott på sköldkörtelhormon (det finns vetenskapliga bevis)!4.

Vitaminrevolutionen, av läkaren och forskaren Dr Knut T. Flytlie.
Wahlström och Widstrand. ISBN 91-46-17295-5.
Här finns uppgifter om hur otroligt höga doser som kan intas !5.

Naturvägen till hälsa, 1974

Roald Sköld

Lerchs Förlag AB, Stockholm, Bohusläns Grafiska AB, Uddevalla 1974

Kritik: Innehåller mycket om näringstillskott, beskrivet på ett utmärkt sätt. Även i denna tidigare litteratur får man veta att stora mängder C-vitamin är bra. Boken är en enda lång sammanställning av olika vetenskapliga referenser. Citat ur texten näringstillskott för allergi;

" 40-200 mg panlotensyra, 2g C-vitamin, salt, extra protein, ytterst lite kolhydrater. Stort behov av alla näringsämnen utom kolhydrater".

Egen kommentar; mina egna symtom förvärras i flera dagar efter att ha ätit lite sötsaker. Det beror på att bl.a. förstörs vitamin B1 och man får en rad bristsymtom. För övrigt har boken många exempel på mineralbristsymtom som passar in på de med ”moderna” sjukdommar..6.

Dr John Mansfield

The role of allergies and toxins in chronic disease, with special
reference to mercury.

Dr Mansfield's reputation for his work in the diagnosis and treatment of allergic response is widely known in the UK and abroad. He runs a busy private clinic in Banstead and is the author of several important books in this field..7.

Air Hunger to Death: Breathing Problems of Hypothyroid Patients

Dr. John C. Lowe

Thyroid UK 20068.

Vilhelm Schjelderup ― Läkekonst på nya vägar (sammanställt 1995 av Thorleif)

Vilhelm Schjelderup är läkare i Oslo. I läkekonst på nya vägar beskriver han på ett fascinerande sätt nya terapeutiska metoder inom läkekonsten: akupunktur, örtmedicin, homeopati, zonterapi. De kan alla öppna nya oanade möjligheter för morgondagens medicin ― och det är en medicin som arbetar med naturen, inte mot den. Läkekonst på nya vägar är en grundlig omarbetad och version av författarens bok Alternativ medicin, utgiven i Sverige av Wahlstöm & Widstrand, 1975. Omarbetning har bland annat inneburit att det holistiska {helhets-) begreppet kommit att belysas väl.

Wahlstöm & Widstrand

ISBN 9l-46-l4280-0

Här nedan kommer sidan 11 – 13, ur denna bok.


Kan nämna att Schjelderup kommit ut med en nyare bok:

Nytt ljus över läkekonsten

Wahlstöm & Widstrand Stockholm 1991

En mycket intressant bok, där det står mycket om hur elektromagnetiska fält påverkar biologisk materia. Schjelderup tycker bl a att det behövs en ny medicinsk teori och en helhetssyn på det levande systemet och dess samspel med omgivningen.
Det är en mycket bra bok, och trots att han är läkare, vågar komma med denna öppna kritik mot medicinska vetenskapen.9.

KORTKLIPPT: LÄKARTIDNINGEN • VOLYM 94 • NR 25 • 1997 (sidan 2386)

Meta-analys: kaliumtillskott sänker högt blodtryck

En meta-analys som omfattar 33 ran­domiserade kontrollerade undersök­ningar med tillsammans mer än 2 600 deltagare tyder på att lågt kaliumintag kan spela en viktig roll för uppkomsten av högt blodtryck.
Kalciumtillskott bör övervägas för att förebygga och behandla hypertoni, sär­skilt för dem som inte kan minska sitt intag av natrium, konkluderar forskarna som gjort analysen.

Enligt analysen kan kaliumtillskott sänka det systoliska blodtrycket med i genomsnitt 3,11 mm Hg och det diasto­liska med 1,97 mm Hg.
JAMA 1997; 277: 1624-32.10.

VETENSKAPENS VÄRLD – «Människan«
ISBN 91-87012-20-0

Utges av Fogtdals Förlag Malmö, filial till Bonniers Specialmagasinen A/S, Köpenhamn
Engelsk originaltitel: «Health and the Human Body«
Huvudredaktör: Dr Bernard Dixon
Svensk översättning och bearbetning: Kjell Lindqvist
Tryckning: Dansk Heatset Rotation I/S, Odense10a.

Att bekämpa stress (sidan 60)

Binjuremärgen gör två hormoner som är kemiskt mycket lika: adrenalin och noradrenalin. De frigörs vid stress eller lågt blodsocker genom nervsignaler från hypothalamus och gör kroppen beredd på kamp eller flykt. Blodtrycket höjs när hjärtat börjar arbeta fortare och blodkärlen dras samman, andningen ökar och luftrören vidgas, musklerna får mer blod medan blodförsörjningen till inre organ stryps, ämnesomsättning och blodsockerhalt ökar.

1936 upptäckte den kanadensiske forskaren Hans Selye (f 1907) att speciellt otrevliga upplevelser utlöser en rad förändringar i kroppen. Han kallade detta för det allmänna adaptationssyndromet. Blodtrycket och blodsockret ökar och hela kroppen görs redo för aktivitet. Hypothalamus reagerar på stress genom att utlösa två reaktionsvägar: alarmreaktionen för det direkta agerandet och motståndsreaktionen för långvarigt och uthålligt agerande. Hormonerna samverkar för att anpassa reaktionen till det slags stress som är aktuell. Alarmreaktionen sker huvudsakligen via adrenalin och glukokortikoider så att hjärtat slår fortare, blodet levrar sig snabbare och koncentreras till muskler och hjärna samt frigörs ur mjälten. Svettningen ökar medan saliv och magsaft minskar. Glukogen i levern nedbryts till glukos, andningen ökar i takt och i djup. Ämnesomsättningen ökar och fett, och senare proteiner, frigörs för att bistå med energi när glukosen förbrukats. Blodkärl dras samman och fibroblastceller hämmar inflammation. Under motståndsreaktionen förblir blodtrycket högt, liksom ämnesomsättningen, så att kroppen bättre kan ta itu med infektioner, psykiska påfrestningar och fysisk ansträngning. Utmattning inträder då glukokortikoiderna tar slut och långvariga kaliumförluster orsakar omfattande cellskador.11.

FASS98 CD-versionen.11a.

Citat ur FASS98
Florinef;


Biverkningar

Vanliga (>1/100)
Metabol.: Hypertoni, ödem, hjärtförstoring, hjärtinsufficiens, natriumretention, hypokalemi, hypokalemisk alkalos.
Muskuloskel.: Muskelsvaghet.

Mindre vanliga
Blod: Tromboskomplikationer.
CNS: Psykiska rubbningar, t ex affektiva symptom.
Endokrina: Binjurebarksuppression. Cushingliknande symptom, negativ äggvitebalans. Tillväxthämning hos barn. Aktivering av latent diabetes mellitus.

Muskuloskel.: Osteoporos, muskel- och hudatrofi.
Ögon: Glaukom, bakre katarakt (långtidsbehandling).
Övrigt: Nedsatt infektionsförsvar och aktivering av latenta infektioner, t ex tuberkulos. Försämrad sårläkning.

Sällsynta (<1/1000)

CNS: Intrakraniell hypertension.

Sömnlöshet, menstruationsstörningar och dyspepsi/ulcus kan förekomma, liksom sekundärinfektioner i ögat vid långtidsbehandling.
Följande biverkningar har rapporterats spontant hos två eller fler patienter som behandlats med FLORINEF:
anorexia, diarré, huvudvärk, krampanfall, synkope, smakförändring, hallucinationer.
.............................................
Infektioner kan maskeras och aktiveras. Vid infektioner skall kausal behandling insättas. Virusinfektioner, t ex varicella och herpes zoster kan hos icke-immuna personer få ett allvarligt eller livshotande förlopp.
.............................................
Natriumfattig kost samt tillförsel av kalium kan bli nödvändigt. Långtidsbehandling kan leda till negativ kvävebalans.
.........
Antidepressiva hjälper inte vid steroidinducerad depression och kan förvärra symtomen.
Cirrhos och hypothyreos kan förstärka effekten av kortikosteroider.

Slut citat ur FASS.12.

Medicinsk terminologi
Redigerad av:
Med. Dr., Docent, Bengt i Lindskog, samt
Fil. Lic., lektor, Bengt L. Zetterberg
1975 Nordiska bokhandelns/Almqvist & Wiksell,
Stockholm
ISBN 91 516 0022 613.

Att besegra sin sjukdom. Wahlström & Widstrand Stockholm 1990.
ISBN 91-46-13740-8
Skrevs av, Norman Cousins, skribent på en stor medicinsk tidskrift i USA har skrivit boken,
och beskriver hur bra de höga doser C-vitamin (25 gram) fungerade, för att bota sin dödliga bindvävssjukdom (troligen orsakad av tungmetallförgiftning).20a.
Om 21 & 22

De två studierna nedan, är utförda på samma universitets fakultet i Ankara, Turkiet. Där verkar de ha använt samma utrustning och burar för att (med en ETS-Lindgren hornantenn) bestråla mössen i antennens när-fält. Här citerar jag delar av studiernas uppläggning (då de verkar ha exakt samma text-beskrivning, i båda studierna). Läs citatet i punkt 1-2b nedan.
Biophysics Department, Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey20b.
Om 21 & 22

Materials and methods (from Biophysics Department, Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey)
. . . . . . . . . . .
Exposure System
The exposure system consisted of a RF generator (. . .) that produced (the) 900 MHz RF signals, . . . . . . .
and a rectangular (20–25 cm) horn antenna (ETS-Lındgren, St Louis, MO, USA) facing upwards. . . . . . . .
Polymethyl methacrylate plastics cage (156
´ 20 ´ 20 cm) housing, the rat (/ which the rats were housed in [1]) was placed symmetrically along the axis which is perpendicular and 10 cm above the centre (/mid-line [1]) of the horn antenna. The cage was constantly aerated to avoid the possibility of any increase in temperature inside the cage.
To obtain sufficient field intensity, a cage was placed in the near field of the antenna.
Electric field measurements were performed along the horn antennas axis by using an isotropic probe (Rohde and Schwarz,)” [citat från
studie 1, sidan 2 & studie 2, sidan 3].21.

Int. J. Radiat. Biol., Vol. 86, No. 12, December 2010, pp. 1106–1116
Pulse modulated 900 MHz radiation induces hypothyroidism and
apoptosis in thyroid cells: A light, electron microscopy and
immunohistochemical study

[PDF]
http://www.kawarthasafetechnology.org/uploads/1/0/0/8/10084439/thyroid_1.pdf

MERIC ARDA ESMEKAYA1, NESRIN SEYHAN1, & SUNA OMEROGLU2

1. Department of Biophysics, Faculty of Medicine & Gazi Non-ionizing Radiation Protection (GNRP) Center and
2. Department of Histology and Embryology, Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey

(Received 7 April 2010; Revised 15 June 2010; Accepted 17 June 2010)22.

Cell Biochem Biophys. 2014 Apr 24. [Epub ahead of print]
DOI 10.1007/s12013-014-9968-6
Effects of 900 MHz Radiofrequency Radiation on Skin Hydroxyproline Contents
Semra Tepe Cam • Nesrin Seyhan • Cengiz Kavaklı • Omur Celikbıcak
Springer Science+Business Media New York 2014Detta är en del av sammanställningen om:
"Biologiska effekter av radio- och mikrovågor
genom interaktion med kemikalier och miljögifter".
Av Thorleif Sand, som har arbetat med kommersiell kommunikationsradio, radiosystem samt mikro- och minidatorer i mer än 20 år.
Startsidan


Åter till toppen av sidan

Välkommen och tyck till via
e-post© www.malfall.se 1998 - 2014 


1

2

3

4

5

6

7

8