betain.html


Magens påverkan på hälsan!

Sammanställning av Thorleif Sand, samt reflexion efter tabellen.
Idé & Copyright © 1995 - 2011, Thorleif Sand - www.malfall.se med undantag av citerade texter.


Syftet med detta dokument är att använda traditionella (medicinska och vetenskapliga) kunskaper, för att förstå de tusenåriga bevis som finns för de många positiva hälsoeffekter relaterade till läkemedelsväxter och andra liknande kemiska preparat som positivt kan påverka magsaftsekretionen..


Hämta hem dokumentet föra A4-utskrift  (Pdf-format 310 kB).

Originaltexten = betain.html [OpenOffice Betain.odt - Pdf-format (141 kB)].

Reviderad11-06-22 / 11-06-12 / 10-04-28

Mina texter får gärna användas och skrivas ut i sin helhet, om du tydliggör att

”Texten är Copyright © Thorleif Sand".

Gör inte lokala kopior på egen hemsida, men vänligen använd länkar till www.malfall.se/kemi/betain.html .

Innehåll - punkter:

1:§ Diagnoskod för ”brist på saltsyra i magsaften” – Achlorhydria [23].
      WHO, har en diagnoskod K31.8 – för Achlorhydria: 1

2:§ Bra matsmältning är nyckeln till god hälsa, enligt Ayurveda.

3:§ (1) Molekyl framtida bot mot hjärnstress

4:§ (2) Olika studier om betain !
      Betaine
      Betaine Hydrochloride 2
      Preparations

5:§ Betainklorid mot låg salsyrautsöndring (numera förbjudet av EU).

6:§ Test av saltsyraproduktion – Indikan analys.

7:§ Test av saltsyraproduktion – Rödbetstesten.

8:§ Sköldkörtelns funktion påverkar magsaftsekretion.

9:§ Läkemedelsväxter kan öka magsaftsekretionen !
      Magsaftdrivande örter – Tabell

10:§ Vid lågt pH så fungerar magen bättre!

11:§ Apotekets magsyratabletter gav mig nästan magsår.

12:§ Nominerades till Nobelpriset.

13:§ REFERENSER


 

1: Diagnoskod för ”brist på saltsyra i magsaften” – Achlorhydria [23].

WHO, har en diagnoskod K31.8 – för Achlorhydria:

Other specified diseases of stomach and duodenum
Achlorhydria
Gastroptosis
Hourglass contraction of stomach
http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/?gk20.htm+k318

Det finns mera fakta om, ”brist på saltsyra i magsaften”:2: Bra matsmältning är nyckeln till god hälsa, enligt Ayurveda.

Dr Norman Shealy skriver om den tretusenåriga Indiska läke­konsten ayurveda [21].

Detta gar att läsa i boken som dr Shealy,
Naturliga läkemedel [21], som är utgiven p.g.a. honom.
Följande citerad text går att läsa i ett kapitel som handlar om den tretusenåriga Indiska läke­konsten ayurveda [21, sidan 18 – 48].

I ayurveda är en bra matsmältning nyckeln till god hälsa. Dålig matsmältning producerar ”ama”, en toxisk substans som anses orsaka sjukdom. Ama syns i kroppen som en vit beläggning på tungan, men den kan också belägga insidan av tjocktarmen och slamma igen blodkärl. Ama uppträder när ämnesomsättningen är försvagad till följd av obalanserad ”agni”. Agni är Elden som, när den arbetar effektivt, ser till att alla funktioner i kroppen fungerar normalt.Här följer citat ur olika vetenskapliga studier;

3: (1) Molekyl framtida bot mot hjärnstress

Vissa molekyler,bland annat betain, används i många sammanhang inom biologin för att upphäva stress. Samma molekyler skulle i framtiden kunna användas för att lösa upp stress hos människor, och därmed kanske kunna bota hjärnstress och tillstånd av utbrändhet. Det hävdar Leif Bülow, professor i tillämpad biokemi vid Lunds tekniska högskola.

I flera länder har betain tillförts tomat- och bomullsodlingar för att förbättra skörden vid torka. Laxyngel får betain för att må bättre när odlare byter vatten från sött till salt. Klimatförändringar, virus och mikroorganismer skapar stress hos växter och djur.

- Den biokemiska reaktionen som dessa faktorer skapar hos växter och djur är i princip identisk med den som stress skapar hos människan. Redan nu behandlas patienter med betain vid operationer vid vissa fysiologiskt orsakade stresstillstånd, säger Leif Bülow. NyTeknik

Molekyl framtida bot mot hjärnstress

Publicerad 16 mars 2000

URL: http://www.nyteknik.se/nyheter/karriarartiklar/article270576.ece

Slut citat ur Ny Teknik

Det licenspreparat som man har skrivit ut på recept, lär vara ett preparat vid namn Cystadane®, och kommer från företaget ORPHAN MEDICAL INC. (De har bytt namn till - Jazz Pharmaceuticals)
Där går att läsa att ”Cystadane® (
betaine anhydrous for oral solution)”.

Apotekaren i Karlstad har sagt att detta licenspreparat kan en läkare ganska enkelt skriva ut på recept!

Slut citat om Cystadane4: Olika studier om betain!

Text på Engelska, ur apotekarens "bibel", sidan 1553.

Betaine
Glycine Betaine; Glycocoll Betaine; Lycine; Trimethylglycine. (Carboxy­methyl)­trimethyl­ammonium hydroxide inner salt.

C5H11NO2 = 117.1
CAS – 107-43-7.

Betaine Hydrochloride
Trimethylglycine Hydrochloride.
(Carboxymethyl)trimethylammonium hydroxide inner salt hydrochloride.

C5H11NO2, HCl = 153.6
CAS – 590-46-5.

Pharamacopoeias. In Aust., Belg., and US.

A 25% solution has a pH of 0.8 to 1.2.

Uses and Administration

Betaine is used as a methyl donor to remethylate homocysteine to methionine in the treatment of patients with homocystinuria (p.1330). It is given by mouth in a usual dose of 3 g of anhydrous betaine twice daily. Doses are adjusted according to homocysteine-plasma concentrations; up to 20 g daily has been required in some patients. In children under 3 years old, and initial dose of 100 mg per kg body-weight daily may be used.

Betaine has also been used as variety of salts in preparations liver and gastro-intestinal disorders. The hydrochloride has been given as a source of hydrochloric acid in treatment of hypochlorhydria.

References to betaine used in homocystinuria.

• Smolin LA, et al. The use of betaine for the treatment of homocystinuria. J Pediatr 1981; 99; 467-72.

• Wilcken DEL, et al. Homocystinuria-the effects of betaine in the treatment of patients not responsive to pyridoxine. N Engl J of Med 1983; 309; 448-53.

• Holme E, et al. Betaine for treatment of homocystinuria caused by methylenetetrahydrofolate reductase deficiency. Arch Dis Child 1989; 64; 1061-4

Anonymous. Betaine for homocystinuria. Med Lett Drug Ther 1997; 39; 12. 

Preparations

Proprietary Preparation (details are given in Part 3)

Austral.: Cystadane; Fr.: Hépagrume; Ital.: Somatyl.

Slut citat ur apotekets "bibel"


Läs om-- Betaine Hydrochloride – på Wiki:
http://en.wikipedia.org/wiki/Achylia
5: Betainhydroklorid mot låg salsyrautsöndring (numera förbjudet av EU)

Betainklorid och magsyra. (texten finns nu endast kvar som info om detta ämne)

Betainklorid (som tablett ) användes som ett effektivt medel vid brist på saltsyra i magsäcken. Det lär finnas flera tillverkare av sådana tabletter, och en som jag känner till har tabletter som innehåller 600 mg betainhydroklorid, och innehåller inga onödiga tillsatser.

Säljes av ████████ (firmans namn är borttaget, eftersom de inte får sälja detta preparat längre.........)

Jag har räknat lite på denna Betainklorid-tablett som kallas DIGEST !

Om man räknar på Betainhydroklorid med M = 153,6 mmol, så är

Innehållet i en tablett DIGEST (á 600 mg ), blir då;

• Varav klor 23,08% (ggr 600 mg) => 138,5 mg => 3,9 mmol

• metyl-radikal CH3. Denna metylmolekyl finns även i många av de växtpreparat som är magsaftsdrivande. Se tabellen nedan.

• Kväveoxid (NO2)

Se bilagor på www.malfall.se om:

• Kväveoxid är viktigt för hälsan

• Kvävebalans

• Jag tipsat om bl.a.om att hjälpa kroppen tillverka saltsyra själv (genom bl. a tillskott av olika sorters kaliumtillskott).Läs även ett 2-sidigt PDF-dokument som beskriver:
Betainhydroklorid, för behandling mot hypoaciditet, jämföres med olika aminosyror (bundna till klor) [23b].
Hämta hem PDF-dokumentet (159 kB)
<BETAINHYDROKLORID_vs_AMINOSYROR_mot_hypoaciditet.pdf>6: Test av saltsyraproduktion – Indikan analys.

Indikan analys

Analys som kan ge indikation på matsmältningsproblem via urinprov.

På Örtapotekets hemsida kan man läsa följande:

<http://ortapoteket.se/product.asp?product=959&sub=68>

Beskrivning:

Höga halter indikerar ofullständig protein­nedbrytning vilket gynnar tarmbakterier att pro­ducera toxiner som förgiftar tarmen.

Nedsatt enzymproduktion är oftast orsaken.

Testet genomförs med en mätning av indikan i urinen.

Urin används alltför sällan som diagnostiskt verktyg, trots dess utmärkta analysvärde och lättillgänglighet.

Förhöjt indikan är en enkel och prisvärd markör för överskottsprotein i kosten, bristande proteinnedbrytning och /eller tarmdysbios.

- - - Slut på citat från Örtapoteket ----

Värdet (vid indikan-analysen) skall (om man har bra nedbrytning), vara mellan 0 till 40.

Jag har en bekant som haft 170, före behand­lingsprogram, men han kom inte ned till under 70.7: Test av saltsyraproduktion – Rödbetstesten.

Med tack till Eva Bladh, på Helhetshälsa, och hennes nya text, och är så invecklad att jag förståeliga orsaker inte skriver av all detta här.
Eva Bladh, på Helhetshälsa, summerar sin text med följande:
I min senaste text där jag konstaterar att det inte finns något riktigt vetenskapligt underlag för att det beror på saltsyrabrist, men som lutar åt att det ändå finns ett samband, eftersom personer med perniciös anemi ofta får beeturia (se vetenskapliga referenserna 31 ff).

Får du röd urin när du har ätit rödbetor?
Fenomenet kallas beeturia och före­kommer hos ungefär 14 % av befolkningen [31]. En del personer får alltid röd urin av rödbetor, andra får det bara ibland.

Inget vet med säkerhet vad som orsakar beeturia men det finns många hypoteser.
Vetenskapliga studier visar att rödfärgningen är vanligast vid obehandlad järnbrist [31].

När kroppen har ett ökat behov av järn ökar tarmen järnupptaget och det verkar som om rödbetans färgämne följer med på samma gång. Hur det går till har dock inte studerats närmare.

Det verkar även som om beeturia kan uppstå vid vissa tarmsjukdomar eller ”genomsläpplig tarm” men den teorin har inte heller undersökts närmare.

Vanligast vid obehandlad järnbrist

Då försökspersoner med obehandlad järnbrist åt rödbetor fick 80 % rödfärgad urin. När försökspersonerna började med oralt järntillskott rödfärgades inte längre urinen [31].

Detta skulle kunna tolkas som att beeturia beror på järnbrist. Men varför får då inte alla personer med järnbrist röd urin?

Testa själv
Vid studierna på beeturia användes 100 gram kokta, hela rödbetor per person, vilket i en kommentar uppgavs vara ”mer än försökspersonerna skulle ha ätit frivilligt” och att ”vissa endast med svårighet kunde få i sig denna mängd”.

Om du frivilligt kan tänka dig att äta en större mängd kokta rödbetor kan du enkelt göra rödbetstesten själv:
►   Ät 100 gram (1-2 st) nykokta, färska rödbetor. (Inte inlagda)
►   Ät ingenting annat till rödbetorna
►   Iaktta urinens färg det närmaste dygnet. Om den blir röd har du beeturia.

Men frågan är: Vilka slutsatser du kan dra av det?

av Eva Bladh, utbildare av terapeuter på Helhetshälsa < http://www.helhetshalsa.se/>
Hon har skrivit boken Tarmhälsa samt boken Syndrom X.8: Sköldkörtelns funktion påverkar magsaftsekretion.

Boken MEDICINSK TERMINOLOGI säger följande;
Tyreotoxikoser,
genom rubbning i sköldkörtelns funktion uppkomna sjukdomar såsom. Basedows sjukdom, myxödem o.a. Medför ofta låg saltsyresekretion (låg ulcusfrekvens), atrofisk gastrit samt perniciös anemi.
[Ref. 23, Tyreotoxikoser, sidan 588].

· Man har funnit en ökad magsaftsekretion vid psykisk stress, samt en minskad sådan vid rädsla och fruktan [Ref. 23, Magneuroser. Sidan 320].9: Läkemedelsväxter kan öka magsaftsekretionen !

Farmaci´n [Ref. 23, apoteksvetenskapen om läkemedelstillredning osv.], rörde sig till att börja med endast om kunskapen hur olika växter inverkade på sjukdomar.

Varje land hade därför sin egen Farmakope' som är en bok i läkemedelslära; och har betydelsen, ”fastställd ordning i konsten att bereda och pröva läkemedel” [Ref 23].

De läkemedelsväxter som fanns i Farmakope´n hade därför det latinska tilläggsnamnet officina'lis efter växtens latinska artnam [Ref. 16]. Officinella läkemedel var läkemedel som ett apotek måste föra (ha på lager) enligt gällande stadga [Ref. 23, officina'lis, samt ref. 16].

Hippokrates är känd som läkekonstens fader. Han använde sig av örtbehandling [Ref 21, sidan 105]. Denna bok är utgiven p.g.a. Dr Norman Shealy, som har ett helt kapitel om Örtmedicin [21, sidan 104 – 139].

Magsaftdrivande örter

Referens 17, säger om magsaftsdrivande medel (M), som även är:

● Kramplösande (K), och

● sedativum (S, = lugnande medel), och

● gas-förhindrande (G).

● Magsaftsdrivande (m) enligt annan litteratur än referens 17.Artnamn

M

K

S

G

Aktiva beståndsdelar:Backtimjan
(s. 186)

M
Huvudsakligen kiselsyra (0,15 – 0,60 %) av varierande sammansättning, därefter garvämnen, bitterämnen, flavoner och mineralsalter.Basilika
(s. 136)

M
Huvudsakligen kiselsyra (med aromatisk linalol), garvämnen, organiska syror, mineralsalter, vitaminer och saponiner.Bockrot
(s. 144)

M

KHuvudsakligen kiselsyra med kumariner. Sedan garvämnen, saponiner och vitaminer – särskilt i färska växtdelar.Bohuslind
(s. 192)

M

K

S


Flavoner, organiska syror, triterpener, en liten del växtslem och garvämnen. Kiselsyra som innehåller farnesol, socker och en del vitaminer.Citronmeliss


K

S

Daggkåpa


K


Fänkål


K


Gåsört
(s. 150)

M

KFlavoner, garvämnen, bitterämnen samt vitamin C och mineralsalter.Hjärtstill
(s. 116)

M


S


Cardenolider, kolin, alkaloider, garvämnen, saponiner, flavoner och kiselsyra.Humle

M


S

Johannesört,
äkta
(s. 108)

M

KFlavoner, kiselsyra, garvämnen, diantroner, rött färgämne (hypericines) och bakteriedödande harts.Kamomill
(s. 126)

M

K


G

Kiselsyra (med proazulenämnen), flavoner seskviterpener och kumariner, samt växtslem med bitterämnen.Koriander
(s. 76)

M

K

S

G

Hela växten, men särskilt frukterna, innehåller kiselsyra (huvudbeståndsdelar: linalool och kumariner), garvämnen, vitamin C, fytocider, protein, eterisk olja.Kvanne
(s. 48)

M


S

G

Flavoner och kiselsyra, men växten innehåller även terpener seskviterpener och furokumarin.Kyndel
(s. 178)

MG

Huvudsakligen kiselsyra som innehåller framför allt cymen, carvacrol, och pinen. Därefter garvämnen, växtslem och mineralsalter.Rosmarin
(s. 164)

(m)

K

S


Huvudsakligen kiselsyra, flavoner, garvämnen, mångformiga syror, triterpeniska syror,, saponiner och bitterämnen.Rölleka
(s. 38)

M

K


G

Framförallt kiselsyra med chamazulen och furokumariner, flavoner, bitterämnen, garvämnen och en avsevärd mängd mineralsalter.Trädgårdstimjan
(s. 190)

M

KDet viktigaste terapeutiskt verksamma ämnet är kiselsyra som innehåller thymol (med desinficerande egenskaper). Garvämnen, flavoner, organiska syror, triterpener bitterämnen finns också.Vinruta
(s. 170)

M

K

S


Kiselsyra med furokumariner (som kan orsaka allergier), alkaloider, flavoner, bitterämnen.

Texten här nedan av Thorleif Sand, får endast ses som ett utkast och underlag för vidare diskussion!

Texten skall inte ses som en metod att ställa diagnos eller behandla sjukdom.10: Vid lågt pH så fungerar magen bättre!

Betain och betainklorid gör alltså magsaften surare, vilket är en förutsättning för att man skall kunna smälta maten [Ref.23, assimilera].

De livsviktiga proteiner kan man ta upp , först då det finns tillräckligt med magsyra [Ref. 1] ! Se sammanställningen om PEM.

Själv tar jag 3 till 4 tabletter vid (givetvis ej före) varje måltid. Och detta är en av anledningarna till min stora förbättring, efter alla år med tester av alla möjliga (och omöjliga) andra sorters tillskott.

Läkarna som testar om patienter har tillräckligt med magsyra gör detta på fastande mage....! (Kan dessa välutbildade människor verkligen tro att magsyran behövs när magen är tom. Mina gamla läkarböcker vet däremot bättre. Se referenserna 2 och 3 i PEM. )

Kommentaren till det är, att det är vid och efter en måltid man behöver mer magsyra (och det är livsnödvändigt om man på lång sikt skall behåll hälsan, och inte bli utbränd, orkeslös eller få psykiska sjukdomar).Läs även ett 2-sidigt PDF-dokument som beskriver:
Betainhydroklorid, för behandling mot hypoaciditet, jämföres med olika aminosyror (bundna till klor) [23b].
Hämta hem PDF-dokumentet (159 kB)
<BETAINHYDROKLORID_vs_AMINOSYROR_mot_hypoaciditet.pdf>11: Apotekets magsyratabletter gav mig nästan magsår.

DIGEST-tabletterna är ganska dyra då de ej går att få på läkarrecept, så fick jag i februari 2004,magsyratabletter (=hypochylin-tabletter), som ordineras mot magsyrabrist (=Achyli, hypochyli). Detta blev "katastrof” redan innan veckan var slut....

Jag vill här ge dig kommentar om detta :

• Fabrikanten (=Recip AB) ordinerar att ta hypochylin-tabletterna före maten, vilket ju visade sig vara "vansinnigt" (åter igen min sjuka kropp går INTE att lura) !

Då fick jag kraftig sveda i magen..... (Men magsyra behöver man ju INTE maximalt på fastande mage, eller hur...). Tar tabletterna istället då nästan all maten är uppäten.

• Eftersom magkatarr kan bero på magsyrabrist, så har jag nu tittat på mängden klor, och här kan vara en förklaring varför denna ordinationen på 3 tabletter / måltid gav mig svår sveda i magen (magkatarr/”magsår”). Då dessa 3 tabletter endast innehåller 4,8 mmol (=3 ggr 1,8 mmol) per tablett. Tidigare hade jag ju tagit 4 Digest (4 ggr 3.9 =) 15, 6 mmol saltsyra.

Se även punkt 5 ovan.

• Tar nu åter igen endast Digest-tabletter, och utan sveda och värk i magen, samt att matsmältningen är återigen ganska bra.

• Att man får sådana hemska besvär av apotekets tabletter kan ju – helt felaktigt – tolkas som att man skulle ha tillräckligt med magsyra.12: Nominerades till Nobelpriset.

Dr Joel D. Wallach, har forskat på miljöförgiftade djur och människor, och nominerades till Nobelpriset i medicin 1991, samt är expert på näringslära. Han har skrivit 75 vetenskapliga artiklar och 8 läroböcker. Han summerar med följande: ”Under en period på 12 år gjorde jag 17500 obduktioner på djur och 3500 människor. Vad jag fann var följande:

”Varje människa och varje djur som dog av naturliga orsaker dog av näringsbrister.”

Djuren och människorna obducerades av Wallach på uppdrag av NIH (National Health Institute), och han skulle i synnerhet leta efter djur (från de zoologiska trädgårdarna) som var extra känsliga för miljögifter. Både djuren och människorna hade levt i miljöbelastade storstadsmiljöer i USA.

Läs en liten sammanställning om Kostens betydelse.


13: REFERENSER


1..

W. C. Watson, R. G. Luke, and J. A. Inall.
Beeturia: Its Incidence and a Clue to Its Mechanism. Br Med J. 1963 October 19; 2(5363): 971–973. Hela artikeln finns på www.pubmed.com


2.

Watts AR, Lennard MS, Mason SL, Tucker GT, Woods HF.
Beeturia and the biological fate of beetroot pigments. Pharmacogenetics. 1993 Dec;3(6):302-11. Abstract finns på www.pubmed.com


3.

Eastwood MA, Nyhlin H.
Beeturia and colonic oxalic acid. QJM. 1995 Oct;88(10):711-7. Abstract finns på www.pubmed.com


4.

Donald M. Marcus, M.D.
The ABO and Lewis Blood-group system, Immunochemistry, Genetics and Relation to Human Disease,The New England Journal of Medicine p. 1000, May 1, 1969.


16.

VÄLSIGNADE VÄXTER, av Emil Hewe. Med underrubriken

Skrock och fakta om hundra läkeörter
Bokförlaget Natur och kultur. Stockholm 1940.
Boken lär ha fått berömmande recensioner då den kom ut.
Nils Hewes bok ger en översikt över de hos oss kända läkeväxterna, skiljer skrock från fakta, och ger upplysning om växternas användbarhet i terapeutiskt hänseende. Därigenom att författaren anknyter till historiens tidigaste skeden och sedan följer växternas vandring från land till land blir verket både fängslande och kulturhistoriskt intressant.

En hel mängd nyttiga råd innehåller också boken för dem som vilja tillvarataga våra vilda växter som ersättning för läkemedel och vissa näringsämnen.


17.

HÄLSOFLORA, av DR Jaroslav Kresa'nek. Med underrubriken

ÖRTMEDICIN (Engelsk titel : Healing plants/Arco Publishing Inc. New York 1985)
Recept – Dosering – Skördetider
Nybloms Förlag AB, Stockholm 1985. ISBN: 91-7780-046-X


20.

Farmakologi, av Håkan Rydin och Berit Magaard För grund och vidareutbildning av sjuksköterskor samt, annan medicinsk och högskoleutbildning. Liber Läromedel Stockholm 1979 . ISBN 91-40-10199-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Esselte, Hertzog, Nacka 1979 797057


21.

Illustrerad uppslagsbok om
NATURLIGA LÄKEMEDEL, ISBN 3-8290-4686-3 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Redaktionsledning C. Norman Shealy M.D., Ph.D. & Julia McCutchen
Originaltitel: The Illustrated Encyclopedia of Healing Remedies


22.

Bra Böckers Lexikon


23.

MEDICINSK TERMINOLOGI, av
Bengt I. Lindskog , Medicine Dr., Docent, samt
Bengt L. Zetterberg, Fil. Lic., Lektor
1975 by Nordiska Bokhandeln/Almqvist & Wiksell, Stockholm
ISBN 91 516 0022 6


Här kommer något jag råkade hitta efter sökning på fytoterapi.
Kanske det kan ge dig något.
ÖRTMEDICIN – Naturens läkande kraft
Mic McMullen, Fytoterapeut
ISBN: 91-630-9986-1
Boken finns också att läsa i sin helhet på hemsidan --> www.nnfs.se

Vänliga hälsningar
Thorleif Sand

Läs lite mera på min hemsida:

 • Trött i hjärnan« av strålning ! eller Höj ditt pH och bli smart !
  www.malfall.se/syra-bas/iq.html

 • Magsyra och B12-brist.
  www.malfall.se/kemi/syra-b12.html

 • Magsaft & magsyra. Ur gamla Nordisk Familjebok
  www.malfall.se/old_med/magsaft.html

 • Miljöstress och "saltförgiftning"
  www.malfall.se/kemi/salt-gift.html

 • Flamskyddsmedel & OORGANISK KEMI
  www.malfall.se/kemi/gmelin.html

 • OH-radikaler är viktiga för miljön
  www.malfall.se/kemi/oh-radikaler.html
Åter till startsidan
Välkommen och tyck till via e-post


© www.malfall.se 1998 - 2011