Sjukdomen covid-19 orsakas av
viruset sars-cov-2!
(Informerar Wiki)
Ett GOTT SLUT (år 2021) – önskas er alla! – Då det inte är alla förunnat i dessa Corona-tider…
Därför får du bl.a. dessa PDF-utskrifter från TV och Nationalencyklopedin, samt från Folkhälsomyndigeten i USA.

Hej, och välkommen till
– Malfall!

Vill här dela med mig av ny info från bl.a.
Folkhälsomyndigeten i USA; <www.nih.gov> & Publikation: PMC8580522.
Läs liten översättning <WCR & Corona>.
De skriver i publikationen att miljöfaktorer har man bortsett från – och skriver: När vi övervägde den epidemiologiska triaden (agent-värd-miljö) som är tillämplig på alla sjukdomar, undersökte vi en möjlig miljöfaktor i COVID-19-pandemin: Man konstaterade då att det är viktigt att inkludera påverkan av WCR (Wireless Communication Radiation).
Ja – sanningen, för vår inre och yttre miljö är att vi heller inte får bortse från bevisad försurning, som även Corana-smittan är orsakar, enligt forskare på Karolinska Institutet! Läs mera nedan i en PDF-utskrift från SVT-play!
Sagt med omtanke – för jag ”bryr mig”!
Thorleif Sand
Nedan – En skärmbild från svtplay.se svt Vetenskap;
från del 18 av 18: ”Vägen ur corona”, från maj 2020 ; från 25 sekunder in i programmet på 58:54.

Hej
Detta är ett sorts öppet brev – här en fortsättning.
Detta TV-programmet i SVT-Vetenskap (se skärmbilden ovan),
var sannerligen en stor heureka-upplevelse1 att se!
Därför får du/ni något detta som nog har missats, och som visats i TV.
Här är min fokus på försurning som orsakar brist på viktiga ämnen i kroppen basbuffert-system.
Detta är känt om man ser på försurning av skogen - men samma gäller människorna (läs nedan).
Dvs. det är först när buffertarna är "borta" pga av -> ja, läs citat i en av pdf-filerna.
Där ju syre är mycket viktigt som ju oskadliggör sura vätejoner (H/protoner) → vatten!
Men detta verkar först märkas då kroppen "stulits" på bl.a. Kalium & Magnesium.
Men den viktigaste är kvävestatusen (N-atomen), som många äldre har brist på,
och benämns för negativ kvävestatus – Eller för PEM 2.
Detta ord är borttagen ur nyaste "bibeln" - medicinsk faktabok (från 2018)!
Varför är denna kunskap borttagen tror du?
Först ett citat ur en artikel från 23 dec., 2020, från en läkargrupp i USA (se länk nedan):
The three biggest life threatening aspects of serious Covid-19 disease are:
   ♦  
hyper-inflammation,
   ♦  
hyper-coagulation, and
   ♦  
severe hypoxia.
Bifogar här några ensidiga PDF-filer med skärmbilder ur TV,
och den viktigaste är listat först:
1. Vetenskapens värld - Vägen ur corona; Del 18 av 18/2020:
Där pratar man med ett forskarlaget på KI konstaterat att:
Corona-smittan ger försurning (se bild ovan och PDF-utskrift nedan)!
<svt-vetenskapens-varld-vagen-ur-corona-FF-utskrift.pdf>
2. Vätskedrivande medicin en riskfaktor för coronapatienter.
TV4-Nyhetrna (2020-07-09) intervjuar Thomas Lindén, avdelningschef Socialstyrelsen:
– Vi har hittat ett sådant samband mellan en typ av vätskedrivande läkemedel…
<TV4-Nyheterna - Vätskedrivande en riskfaktor för coronapatienter.pdf>
3. Syrebrist rapporteras hos covid-19-patienter - Vetenskapsradion Nyheter (2020-04-29).
<vetenskapsradion-200429-syrebrist-hos-covid-19-patienter-SR.pdf>
Läs pga detta FAKTA-rutan nedan om:
Acidos orsakas av ökning av syra eller förlust av bas (eller förlust av syre).
4. Angående syrebrist, så vill jag ge er en
tvåsidig
PDF ur den ansedda medicinska tidskriften – The Lancet!
   ♦  The Lancet; THE INTRAVENOUS INJECTION OF HYDROGEN PEROXIDE <Scan-PDF>
   ♦  The Lancet; THE INTRAVENOUS INJECTION OF HYDROGEN PEROXIDE <OCR-PDF>
4. Trötthet och dålig koncentration, efter Corona-infektion – en tankeställare!
   ♦  Höj ditt pH och bli smart! <PDF, på 1 sida>
   ♦  It’s time for doctors to apologies to their ME patients.
       By Dr Charles Shepherd <Länk>
5. Air Hunger to Death – An Article, by Dr John Lowe.
<air- hunger-to-death-by-dr-John-Lowe.pdf>
6Så drabbas kroppen vid svår infektion – Vetenskapsradions coronaspecial <Länk>
De pratar om att det skulle behövas ett blodprov för att få koll på ”de svårast sjuka”.
med ”syrebrist och trögt blod”,
där immunsystemet ”löper amok” pga av en ”cytokinstorm”…
Min kommentar till detta:
– Att känner de tydligen inte till – eller vill inte veta?,
vad forskarlaget på KI kommit fram till i punkt 1 (ovan)…Tankar och reflektioner, av Thorleif Sand
Reviderad: 2021-12-28

Acidos (NE2000dvd).

Textcitat ur – Nationalencyklopedin (NE2000dvd):
acido's (av lat. a'cidum 'syra'), sjuklig förändring i kroppsvätskornas sammansättning med ökning av aciditeten (lågt pH).
Acidos orsakas av ökning av syra eller förlust av bas.
Metabolisk acidos:
   ♦  uppträder vid okontrollerad diabetes, som ger ökad bildning av ketonkroppar, och
   ♦  vid kronisk njursvikt (uremi), där utsöndringen av sura ämnesomsättnings-
       produkter (metaboliter) genom njurarna är nedsatt.
Respiratorisk acidos
   ♦  förekommer vid diverse lungsjukdomar, där vädringen av koldioxid i utandnings-
       luften är nedsatt.
Ett antal buffertsystem stabiliserar aciditeten i organismen; (se → syra-basbalans [NE2000dvd]).


Människor kan bli försurade, läs om Acidos
Ur boken MEDICINSK TERMINOLOGI (ref. 3):
Acidos (latin av acidum, syra);
abnorm stark bildning av syror inom organismen (”syraförgiftning”) t.ex.
   ♦  vid sockersjuka (med stark anhopning av acetonkroppar/ketonkroppar), eller
   ♦  vid alimentär intoxikation i spädbarnsåldern, eller
   ♦  vid svält
Relativ acidos: se alkalopeni →
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Alkalopeni´, (latin av Alcalopenia, av grekiskans penia, brist på):
brist på alkalier eller minskad alkalireserv (hos dibarn).
Synonymt med relativ acidos.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Alkali, (arab. Al kali, sodahaltig växtaska):
ämne hörande till alkalierna: oxider och motsvarande hydrat av
alkalimetallerna kalium, natrium m.fl. och jordalkalimetallerna, kalcium, magnesium m.fl. reagera alkaliskt (färga rött lackmus blått, pH > 7).
Slut citat.


h

En grupp läkare i USA har skapat gruppen – FLCCC Alliance.
"Front Line Covid-19 Critical Care Alliance"
De har skrivit den vetenskapliga artikeln:
Do the Math: "MATH+" Saves Lives
De skriver bl.a.:
The three biggest life threatening aspects of serious Covid-19 disease are:
   ♦  
hyper-inflammation,
   ♦  
hyper-coagulation, and
   ♦  
severe hypoxia.
Ascorbic acid's impact on immune cells, endothelial cells, and airway tissues
helps to mitigate all three concerns. [21-23,31,41-53]
De citerar där ett uttalande som “skakade mig”:
      "If what you are doing isn't working – Change what you are doing." (Paul E. Marik, MD)
Med anledning av de tunga fakta, som läkarna ger oss i engelska texten här ovan,
vill jag ge er en 2-sidig PDF ur den ansedda medicinska tidskriften The Lancet!
   ♦  The Lancet; THE INTRAVENOUS INJECTION OF HYDROGEN PEROXIDE <Scan-PDF>
   ♦  The Lancet; THE INTRAVENOUS INJECTION OF HYDROGEN PEROXIDE <OCR-PDF>


Ja – med detta får jag önska
Ett gott slut på 2020
(och att allas vårt ”slut” inte kommer med en coronainfektion (läs: försurning)!
Och med denna information önskas så:
Ett Gott Nytt År 2021
/Thorleif Sand
ps
som i min 1177-journal skrivit o beklagat att läkarna
INTE vill skriva in om min bevisade försurning i Journalen…
Där har de heller inte bemött det Dr Flytlie skriver om syra-basbalansen:
Kvävebalansen mätas enligt: "Mätmetod enligt Jörgensen (en tysk forskare)”.
Vidare går att läsa att kaliumhalten är intressant endast intracellulärt – INTE extracellulärt!


Det som läkarna i ”FLCCC Alliance”
arbetat för,
är ett belägg för detta citat!
Men vi har även MeToo-kämparna...

Arbete pågår, med www.malfall.se
 
Kom gärna med sakliga synpunkter eller kritik, TACK !

Välkommen återTänkvärda ord – eller hur?

Klicka på bilden så får du en pdf.

Senast uppdaterad. 21-12-28/ 12-08-16, 12-05-25 (LibOff) / 11-12-15
Dokumentnamn (LibOff): index_corona-ph_A4x%3B 20d - Virus.odtMina texter får gärna citeras (eller skrivas ut i sin helhet), om du tydliggör att
”Texten är Copyright © Thorleif Sand".
Gör inte lokala kopior på egen hemsida, men vänligen använd länkar till
www.malfall.se istället.Detta är en del av sammanställningen om:
"Biologiska effekter av acidos (läs: försurning),
genom interaktion med kemikalier och miljögifter".
Av Thorleif Sand, som har varit förtidspensionerad mot min vilja sedan 1995© www.malfall.se 1998 - 2020 


1. Heureka (grek., 'jag har funnit det'), ord som Arkimedes påstås ha utropat när han upptäckte Arkimedes princip. Ordet används skämtsamt av personer som upptäckt något eller funnit ett sammanhang.

2. PEM – Protein–energy malnutrition (PEM), sometimes called protein-energy undernutrition (PEU),
<https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Protein%E2%80%93energy_malnutrition>
Även NE skriver om detta, men saknas på Svenska Wikipedia – Varför?

3. MEDICINSK TERMINOLOGI, av
Bengt I. Lindskog , Medicine Dr., Docent, samt
Bengt L. Zetterberg, Fil. Lic., Lektor
1975 by Nordiska Bokhandeln/Almqvist & Wiksell, Stockholm
ISBN 91 516 0022 6