Vitaminer mot ohälsa!

 

VITAMINER kan lindra ryggont !

detta var rubriken på en liten artikel i Hemmets Veckotidning nr 11/2000 (-3-06), ur spalten "Hälsobrunnen".
Redaktör Christina Mellberg
Utkast och diskussionsunderlag av Thorleif Sand (sept. 2004).
Reviderad: 09-12-06 (länkar fixade)
09-11-27 / 06-05-28  (04-11-13)

Vitaminer kan lindra ryggont !

Har du ont i ryggen ?
Det kan bero på vitaminbrist!
Mot ryggont kan tillskott på vitaminer och mineraler fungera bättre än medicin, menar experterna.
De vattenlösliga vitaminerna B och C finns naturligt i den vätska som omger ryggraden. Hos friska människor är dessa vitaminer till och med starkare än i blodet.
Det har visat sig att om man tillför vitaminerna B1, B6 och B12 och C, kan man lindra svåra ryggsmärtor !
Även mineralerna koppar och selen kan ge lindring eftersom dessa ämnen också är viktigare för att hålla ryggraden frisk.

Slut citat ur, Hemmets Veckotidning

Se vad doktorn skriver om behov av C-vitamin vid ryggbesvär:
BACK PAIN FROM DISC DISEASE

http://www.orthomed.com/titrate.htm#BACK%20PAIN

Se även hemsidan till Hemmets Journal:
http://www.hj.egmont.se/Experterna/

Ursprunget var en artikel i Top Sante.

Detta är en text ur Engelska version av denna Franska hälsotidskrift.
Här följer originaltexten ur Top Sante (januari 2000 ?)
Den har en dubbelbottnad rubrik;
BACK IN ACTION
Vitamin and mineral supplement may heal back pain quicker than medication or surgery, according to
Health Supplements Information Service.
Water-soluble vitamins such as B-complex and vitamin C, are containing in the fluid surrounding the spine, and in healthy people their concentration is higher in this fluid than in the blood.
Thiamin (vitamin B1) and vitamin B6 and B12 have been shown to ease severe back pain;
vitamin C is vital for healthy spinal discs; and
copper and selenium are thought to relieve lumbar disorders.
Written by Pippa Duncan.
Slut citat ur Top Sante

Text här nedan av Thorleif Sand.
Texten får endast ses som ett utkast och underlag för vidare diskussion! Texten skall inte ses som en metod att ställa diagnos eller behandla sjukdom.

Ortomolekulär” medicinering.

Ortomolekulär medicin. Referens 1 säger följande:
(
orttho´s, av grek. - rak), teori att behålla god hälsa och behandla sjukdomar genom att variera halten i kroppen av ämnen, som normalt finns där och är nödvändiga för hälsan.
Det blir fler och fler ”ortomolekulära” läkare, som följt i Linus Paulings fotspår! (Se förklaring nedan.)

Enligt ovanstående artikel behövs C-vitamin för att ryggens broskskivor skall hålla sig friska.
Läs vad
Medicine Doktor, Robert F. Cathcart, kunnig i ortomolekulär medicin skriver om C-vitamin (askorbinsyra).

Se läkaren hemsida -->
ORTHOMOLECULAR MEDICINE

Själv skriver Doktor Cathcart följande:

"Ortomolekulär medicin betonar användningen av naturliga ämnen såsom vitaminer, mineraler, aminosyror, essentiella fetter, och kost då man förhindra och kurera sjukdomar.....
Jag är speciellt intresserad i användningen av megadoser vitamin C, både oralt och intravenöst"
-Robert F. Cathcart, M.D.-

Höga doser av askorbinsyra mot sjukdomar.

Här kan Du själv läsa vad doktor Cathcart anger för dos av askorbinsyra (=C-vitamin)!
Ju sjukare man är ju mera behövs ─
upp till drygt 100gram ─ eftersom askorbinsyra förstörs av kemikalier, läkemedel och sjukdomar! Se bevis här nedan.

Smärtstillande medel är SKADLIGA !

Plasmaaskorbinsyra sjunker av värkmedicin !

Lancet (den välkända medicinska tidskriften) säger:
När reumatoida patienter som systematiskt tog acetylsalicylsyra (ACA) ledde detta till onormalt låga plasmaaskorbinsyrenivåer. Forskarna rapporterade att acetylsalicylsyra blockerar ”upptaget av askorbinsyra i blodplättarna” [Ref. 2].
Artikeln i Lancet slutar med att askorbinsyra som absolut minimiåtgärd bör ges tillsammans med acetylsalicylsyra för att motverka dess skadliga effekt.

Acetylsalicylsyra är naturligtvis inte det enda smärtstillande medel som har olämpliga biverkningar. Detta framlades vid en medicinsk kongress i New York 1974. Dr Daphne A Roe gav skrämmande bevismaterial för att en lång rad olika risker är förknippade med sedativa och andra smärtstillande medel.
En del av dessa medel verkar allvarligt hämmande på kroppens förmåga att omvandla föda ordentligt, vilket leder till undernäring. I en del fall föreligger det också fara för att benmärgen skadas, vilket hindrar blodbildningen [Ref. 4, sidan 74].


Mängden askorbinsyra i blodet.

Normal halt av C-vitamin i blodet är 0,5 - 1 mg% i plasma och 25 mg% i vita blodkroppar [Ref. 3].


Linus Pauling investigates vitamin C

Ten Ways to Reduce Cancer Pain

Citat ur Medicinsk terminologi (ref. 1);

 • Spinal-irritation (av latin spi´na, ryggrad):
  neurasteni med väsentliga ryggmärgssymtom, såsom;
  ryggsmärtor, korsbenssmärtor, trötthet vid gående, parestesier, blås och sexualrubbningar.
  Synonymt med myelasteni, spinalneurasteini.

 • Neurasteni (av grek. neuron = nerv och asthe´nia = svaghet):
  retbar nervsvaghet,
  psykoneuros med ökad retbarhet och benägenhet att snart tröttna, samt
  växlande symtom från snart sagt alla delar av kroppen; i trängre bemärkelse endast genom kronisk uttröttning och utmattning av det ursprungliga sunda nervsystemet uppkomna symtomkomplexen.

 

REFERENSER:

 1. Medicinsk terminologi
  Redigerad av:
  Med. Dr., Docent, Bengt i Lindskog, samt
  Fil. Lic., lektor, Bengt L. Zetterberg
  1975 Nordiska bokhandelns/Almqvist & Wiksell,
  Stockholm
  ISBN 91 516 0022 6

 2. Sahud, M A, och Cohen, R J,Effectt of aspirin ingestion on ascorbic-acid levels in rhumatoid arthritis.
  Lancet 1:937-938, 1971

 3. Naturvägen till hälsa, ISBN 91-7338-000-8, tryckt 1974. De flesta kunskaper om vitaminernas betydelse för nervsystemet och dess enzymer är hämtade ur denna bok som har sammanställts av Roald Sköld och baseras på 100-tals vetenskapliga studier om vitaminer och mineraler

 4. Norman Cousins, Att besegra sin sjukdom.
  Wahlström & Widstrand Stockholm 1990.
  ISBN 91-46-13740-8
  I boken beskriver Cousins om de höga doser C-vitamin (25 gram) han fick, mot sin dödliga bindvävssjukdom (troligen orsakad av tungmetallförgiftning).

 

 

 

 

 

Detta är en del av sammanställningen om "Biologiska effekter av radio- och mikrovågor" av Thorleif Sand, som har arbetat med kommersiell kommunikationsradio, radiosystem samt mikro- och minidatorer i mer än 20 år.

 

 

 

 

 

Åter till startsidan
Till Agenda 59

Till
Agenda 60
Välkommen och tyck till via e-post
©
www.malfall.se 1998 - 2009